Ylioppilaskirjoitukset
-

Löydät kattavasti tietoa ylioppilastutkinnon rakenteesta, koepäivistä, pisterajoista ynnä muusta Ylioppilastutkinto.fi -palvelusta https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-suorittaminen/tietoa-kokelaalle (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Kevään 2022 tutkintouudistus

Ylioppilastutkinnon rakenne uudistui kevään 2022 tutkintoon.Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.
Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto.

Kokelas voi halutessaan valita toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkieleltään ruotsin- tai suomenkielisille kokelaille tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen kyseisessä kielessä. Kokelas voi myös halutessaan suorittaa vieraan kielen kokeen sijasta äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä.  

Lautakunta on julkaissut verkossa toimivan palvelun, jossa voi kokeilla, millaiset koeyhdistelmät täyttävät nämä kriteerit. Pääset palveluun tästä linkistä https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi  (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

 

Sähköistyminen


Ylioppilaskokeet sähköistyivät vaiheittain syksystä 2016 lähtien, jolloin aloitettiin saksan, maantiedon ja filosofian kokeilla. Keväällä 2017 olivat lisänä yhteiskuntaoppi ja psykologia. Syksyllä 2017 sähköiset kokeet koskivat edellisten lisäksi ruotsin kieltä, uskontoa, terveystietoa ja historiaa. Seuraavana keväänä mukaan tulivat englanti ja biologia, ja syksyllä äidinkieli, fysiikka ja kemia. Viimeisenä sähköistyi matematiikan koe keväällä 2019.

Sähköinen ylioppilaskoe tehdään kannettavalla tietokoneella langallisessa verkossa. Kokelaat ovat kokeen ajan selaimen avulla yhteydessä koetilan palvelimelle.

Kokeiden rakenne muuttuu sähköistämisen mukana. Koetehtäviin liittyy sähköistä materiaalia (tekstiä, kuvia, videoita, animaatioita). Vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla tai annetaan suoraan tehtävän yhteydessä olevilla välineillä. Vastauksiin on mahdollista liittää kuvia tai kaavioita.

Kokeessa ei erityisesti mitata tietoteknisiä taitoja, mutta hyvä työkalujen hallinta helpottaa kokeen tekemistä. Opiskelijan tulee hallita LibreOffice tekstinkäsittelyohjelma ja taulukkolaskenta-ohjelma, jokin helppo kuvankäsittelyohjelma (pinta), laskinohjelma (Casio tai TI nSpire), GeoGebra, molekyylien mallinnusohjelma ja jokin ohjelma fysiikan mittaustulosten käsittelyyn (LoggerPro).