-

Mitä muuta sinun on hyvä tietää

Koulukirjasto


Lukion opiskelijat pääsevät lukemaan ja lainaamaan koulukirjaston kirjoja ottamalla yhteyttä kirjastonhoitajaan.
Koulukirjastoa hoitaa Teija Laine (teija.laine@pello.fi).

Koulun tilaisuuksiin osallistuminen


Suomessa lukiossa on useita perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla ja kevätjuhla. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset päättävät juhlista ja niiden sisällöstä. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

Uskonnon harjoittamiseksi katsotaan jumalanpalvelukset ja uskonnolliset päivänavaukset. Opiskelijan ei tarvitse osallistua näihin eikä muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin, jos se on hänen omantuntonsa vastaista. Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä. Opiskelijan on kuitenkin ilmoitettava etukäteen, jos hän ei aio osallistua uskontoa harjoittaviin tilanteisiin. Lukuvuoden alussa opiskelija sopii ryhmänohjaajan tai rehtorin kanssa, mihin tilaisuuksiin hän ei voi osallistua. (Opetushallituksen tiedote 76/2018)

Muihin koulun yhteisiin tilaisuuksiin on kaikkien osallistuttava annetun ohjelman mukaisesti. Penkkaripäivän ja Wanhojen päivän ohjelmat sovitaan ryhmänohjaajien kanssa ja toimitetaan kirjallisena rehtorille hyvissä ajoin ennen tapahtumia.

Koulumatkatuki


Opiskelija, jonka koulumatka on yli 5 km, saa käyttää koulukuljetusta. Opiskelijan, jonka koulumatka on yli 7 km, täytyy täyttää koulumatkatukihakemus lomakkeen (Kelan lomake). Lisäksi ne opiskelijat, jotka käyttävät Juoksengin suunnan aamukuljetusta (Rajalinjat), täyttävät ostotodistuksen. Em. aamukuljetuksen  kulkukortti poistuu käytöstä (Matkahuollon kortti) ja tilalle tulee kännykkäsovellus. Nämä molemmat lomakkeet täytetään sähköisesti (Kelalle ja Matkahuollolle). Sähköiseen järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumista. Käytössäsi tulee olla verkkopankkitunnukset. Lomakkeet tulee täyttää pikimmiten koulujen alettua. Matkahuollon kännykkäsovelluksen käyttöönottoon ohjeistetaan koulussa.

Opintotuki


Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään 17 vuotta.  Opintotuki myönnetään Kelan päätöksellä suoraan kolmeksi vuodeksi. Opintojen on oltava päätoimisia, kokonaislaajuus vähintään 75 opintojaksoa. Päätoimisuuden ehtona on, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 opintojaksolle tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Jos oppilaitos huomaa, että opinnot eivät edisty riittävästi tai opiskelijalla on liikaa poissaoloja, oppilaitos ilmoittaa asiasta Kelalle, joka voi keskeyttää opintotuen maksamisen.  Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan Kelaan opintotukeen vaikuttavista olosuhdemuutoksista. Jos opiskelija aikoo opiskella vielä neljäntenä vuonna, hänen tulee täyttää uusi hakemus. 

Oppikirjat


Opiskelija saa koululta lainaksi oppikirjat ja välttämättömät opiskeluvälineet omaan käyttöönsä. Jos kirja katoaa tai menee huonoon kuntoon, opiskelija on korvausvelvollinen. Ruotsin ja englannin kirjat opiskelija saa omaksi. 

Tietokone


Opiskelija saa käyttöönsä kannettavan tietokoneen. Lukiolaiskannettavassa on kaikki opiskelussa ja yo-kokeessa tarvittavat ohjelmat.
Tietokoneen käyttöehdoista ja mahdollisesta lunastamisesta sovitaan erillisellä sopimuksella.  Jos tietokone rikkoontuu huolimattoman käsittelyn vuoksi, opiskelija on korvausvelvollinen. 

Koulutapaturmat


Kunnan tapaturmavakuutus korvaa myös lukion opiskelijalle kouluaikana ja koulumatkalla tapahtuneet tapaturmat. Asiasta on täytettävä hakemuslomake, jonka saa kansliasta.