Tornionlaakson kirjaston asiakaspalveluaikojen päivittäminen
-

Julkaistu

Tornionlaakson kirjaston asiakaspalveluaikojen päivittäminen

Ylitornion sivistyslautakunta on päättänyt, että Tornionlaakson kirjaston asiakaspalveluaikoja päivitetään ja ne kohdennetaan niin, että ne palvelevat mahdollisimman monia eri käyttäjäryhmiä, huomioiden eri toimipisteissä asioivien erilaiset tarpeet ja tavat käyttää kirjastoa. Tähän päätökseen yhtyi myös Pellon kunta antamassaan lausunnossaan Ylitornion kunnalle.

Päätös mahdollistaa sen, että kirjastossa työskentelevän henkilökunnan osaaminen saadaan käyttöön parhaalla mahdollisessa tavalla. Henkilökunnalle jää nyt enemmän aikaa esimerkiksi lukutaitotyöhön sekä yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa kirjaston aukipidon sijaan. Muutos mahdollistaa myös kirjaston muiden tehtävien hoitamisen ennakoitavimmin ja kustannustehokkaammalla tavalla.

Tornionlaakson kirjastonkäyttäjiltä kerättiin asiakaskyselyllä mielipiteitä omatoimikirjastosta sekä asiakaspalveluajoista kesäkuussa 2022. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 42. Asiakaspalveluaikojen osalta vastauksissa oli hajontaa. Vastauksissa tuli kuitenkin esille se, että asiakaspalvelua ei pidetty tarpeellisena myöhään illalla ja viikonloppuisin. Ylitornion ja Pellon toimipisteissä on eniten kävijöitä viikonpäivästä riippumatta klo 11.00 – 16.00 välillä.

2.1.2023 alkaen Tornionlaakson kirjaston

Pellon toimipisteen asiakaspalveluajat ovat
ma klo 12.00 – 19.00
ti - pe klo 10.00 – 17.00
aattopäivinä klo 10.00 – 15.00

ja Ylitornion toimipisteen asiakaspalveluajat ovat
ma -ti klo 12.00 – 19.00
ke - pe klo 10.00 – 17.00
aattopäivinä klo 10.00 – 15.00

Asiakaspalveluaikojen päivittäminen ei vaikuta muihin kirjaston palveluihin. Ylitornion ja Pellon toimipisteissä on käytössä edelleen omatoimikirjasto ja lehtilukusali. Omatoimikirjasto on avoinna joka päivä klo 7.00 – 21.00. Omatoimiaikana kirjastonkäyttäjät voivat noutaa varauksiaan, lainata aineistoa ja käyttää tietokonetta. Niin ikään ryhmien vierailuja voidaan sopia edelleen asiakaspalvelujen ulkopuolella.

********
Lisätietoja antaa:
Kirjastotoimenjohtaja Hanna Laitinen puh. 040 528 0197
hanna.laitinen@ylitornio.fi


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!