Pellon kunta ei tee muutoksia verotasoihin
-

Julkaistu

Pellon kunta ei tee muutoksia verotasoihin

Pellon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 verotason säilytetään entisessä tasossa. Ainoastaan voimaloiden kiinteistöveroa esitetään nostettavaksi yhdellä kymmenyksellä. Tuloveroprosentiksi esitetään siis 21,25 %.

Kunnanhallitus päätti edelleen, että Pellon kunta voi ryhtyä yhdeksi vesitalousluvan hakijaksi Tengeliöjoen ohitusuomien rakentamiseen. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että luvanhakijoiksi ryhtyvät myös Ylitornion kunta ja Tornionlaakson Voima Oy sekä sitä, että Triwa-Life hanke, jolla varsinainen ohitusteiden rakentaminen on tarkoitus rahoittaa, toteutuu.

Pellon kunta esittää yksimielisesti Lapin ELY-keskukselle, että uusittuun Vihreän Pysäkin liittymään asennettaisiin ryhmittäytymisopasteet ja että liittymäalueen epätasainen pinnoite uusittaisiin kesällä 2022.

Kunnanhallitus vahvisti toimikaudeksi 2021-22 uuden nuorisovaltuuston kokoonpanon. Kiinnostus nuorisovaltuustoa kohtaa oli sen verran suuri, että upouudessa Meän Opinahjossa järjestettiin ihan oikeat vaalit. Kunnanhallitus muistuttaa toimielimiä siitä, että ne kutsuvat nuorisovaltuuston edustajan kokouksiinsa.

Aluevaaleihin käydään Pellossa tammikuussa ensimmäistä kertaa yhdellä äänestysalueella. Esitys on, että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana toimisi Opintiellä sijaitsevan entisen koulun (Korkeakoulu) aula keilahallin alakerrassa.

Ajankohtaisissa asioissa kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun mm. Pellon rautatieasema-alueen suunnitelmista ja maakaupoista. Kunnanhallitus kävi keskustelun paikallislehden roolista kunnan ja kuntien mielikuvamarkkinoinnissa sekä kuntayhteistyön kehittämisessä.

Kunnan taloudellinen tilanne esiteltiin kunnanhallitukselle. Ennuste osoittaa, että talousarvio ei talouden osalta tule toteutumaan toivotulla tavalla. Kustannukset erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella ovat ylittymässä, ja syyskuun toteuman perusteella näyttää, että tulos painuu lähelle nollaa.


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!