Palliatiivisen hoidon erikoisosaamista Pelloon
-

Julkaistu

Palliatiivisen hoidon erikoisosaamista Pelloon

Ensimmäiset palliatiivisen hoidon erikoisosaajat ovat valmistuneet Lapin ammattikorkeakoulusta, Pelloon kaksi osaajaa.

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaiden ihmisten hoitoa. Hoito, ja omaisten tukeminen osana sitä, voi kestää vuosia. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja se ajoittuu lähelle kuolemaa. Tarve erityisosaamiselle on suuri ja lisääntyy yhä väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Vaativaa mutta antoisaa

Koulutuksesta valmistui 17 opiskelijaa eri puolilta Lappia. Pelloon valmistui koulutuksesta kaksi palliatiivisen hoidon asiantuntijaa - Lahja Aska Kielaksesta ja Tuula Ylisaukko-oja kotisairaanhoidosta.

Koulutuksesta valmistuneet ovat sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia ja he työskentelvät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työyksiköissä. Opinnoissa keskityttiin muun muassa palliatiivisen hoidon asiakaslähtöisyyteen, oirehoitoon, läheisten tukemiseen ja kuolevan potilaan hoitoon ja psykososiaaliseen tukeen. Koulutus toteutui pilottina nyt ensimmäistä kertaa ja se vastasi korkeaa valtakunnallista vaatimustasoa.

Opettajina erikoistumiskoulutuksessa toimivat Hanna Lähde ja Tarja Pykäläinen Lapin ammattikorkeakoululta.

- Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan koulutus on ollut vaativa mutta myös antoisa, opettajat kertovat.

Koulutuksen aikana puhkesi koronapandemia, mikä vaati opettajilta luovuutta ja uusien opetusmenetelmien käyttöön ottoa. Sama koski myös opiskelijoita, jotka joutuivat nopeasti ottamaan haltuun uudet verkko-opiskeluympäristöt.

- Esimerkiksi omaisen kohtaamisen ja tukemisen harjoitteet kuoleman jälkeisessä tilanteessa järjestimme etäsimulaationa.

Kaikesta huolimatta koulutus toteutui suunnitelman ja aikataulun mukaisesti, ja koulutuksen päätöstilaisuutta päästiin viettämään 13.4. verkossa.

Suomella parantamisen varaa

Hoidon tasoa tarkastellaan säännöllisin ajoin Euroopassa. Suomessa ongelmana on palliatiivisen hoidon vajavainen integroituminen terveyspalveluiden eri tasoille. Kansallinen palliatiivisen hoidon suunnitelma puuttuu samoin kuin systemaattinen koulutus ja aiheen tutkimus.

Valtakunnallisessa EduPal-hankkeessa (linkki avautuu uuteen ikkunaan) kehitetty palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutus käynnistyi Lapin AMKissa vuoden 2020 tammikuussa. 

Verkoston voimannäyte

Erikoistumiskoulutus järjestettiin saman aikaisesti 18 eri ammattikorkeakoulussa. Huhtikuun 13. päivänä valmistui koko maassa 300 palliatiivisen hoidon uutta asiantuntijaa.

Koulutus käynnistyy uudelleen syksyllä, mikäli siitä kiinnostuneita on riittävä määrä. Lisätietoa koulutuksesta löytyy sen verkkosivulta Palliatiivisen hoidon asiantuntija, erikoistumiskoulutus 30 op (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Artikkeli on aluperin julkaistu Lapin AMK:n sivuilla (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Ruusu muistokivellä


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!