Maakuntajohtaja Mika Riipi kuntakierroksella Pellossa
-

Julkaistu

Maakuntajohtaja Mika Riipi kuntakierroksella Pellossa

Maakuntajohtaja Mika Riipi vieraili Lapin liiton delegaation kanssa kuntakierroksellaan Pellon kunnassa 27.10.2021. Lapin liitosta vierailuun osallistuivat maakuntajohtajan lisäksi kunta-asiantuntija Jaana Koskela, suunnittelujohtaja Paula Qvick, yhteysjohtaja Heli Knutars sekä viestintäpäällikkö Jenni Lintula. Pellon kunnan puolesta tapaamiseen osallistui joukko valtuutettuja sekä johtavia viranhaltijoita kunnanjohtaja Eero Ylitalon johdolla.

Tilannekatsaus Lapin aluekehitykseen 

Tilannekatsauksessa maakuntajohtaja Mika Riipi kävi läpi Lapin liiton ajankohtaisia asioita, selvitti aluekehityksen lähitulevaisuuden sekä pidemmän tähtäimen suunnitelmia ja kommentoi lopuksi vielä tulevaa sote-alueuudistusta. 

Todettiin, että Tornionjokilaakso ja Pello on keskeisessä asemassa maakunnan kehitystyössä muun muassa alueen läpi kulkevan maantie- ja rautatie-infran vuoksi, ja on tärkeää jatkossakin panostaa alueelliseen kehitykseen Pellossa ja länsirajalla. Kansainväliset tehtävät ja alueellinen edunvalvonta ovat edelleen Lapin liiton ydintehtäviä. Parhaillaan käynnissä oleva EU-ohjelmakauden vaihtuminen on työllistänyt Lapin liiton hanketoimijoita. Sote-maakuntatyössä Lapin liitto on hallinnon tukitoimijan roolissa ja tukee myös kuntien uudistuvaa roolia sote-muutoksen yhteydessä.  Maakuntajohtaja totesi myös, että pitkään valmistelussa ollut maakunnallinen kehityssuunnitelma Lappi-sopimus on valmistumaisillaan ja hyväksytään Lapin liitossa loppuvuoden aikana. 

Suunnittelujohtaja Paula Qvick esitteli puheenvuorossaan alueiden käytön nykytilaa ja tulevaisuutta maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmien näkökulmasta. Yhteysjohtaja Heli Knutars puolestaan kertoi Lapin liiton vaikuttamisen tiimin työskentelystä liittyen muun muassa strategiatyöhön, kestävään kehitykseen, matkailuun, kunta-asioihin ja hankkeisiin. 

Pellon sijainti kolmen valtakunnan risteyksessä on mahdollisuus

Maakuntajohtajan vierailu päättyi kunnanjohtaja Eero Ylitalon puheenvuoroon Pellon kunnan ajankohtaisista asioista, mahdollisuuksista ja haasteista. Pellon kunnan toiminnassa ja lähitulevaisuudessa oli nähtävissä paljon mahdollisuuksia. Vahvana mahdollisuutena todettiin muun muassa luontoarvot ja Tornionjoen läheisyys, uusiutuva energiatuotanto, digitalisaatio sekä erinomainen sijainti kolmen valtakunnan risteyksessä. Uhkana voidaan mainita esimerkiksi työvoimapula ja kiinteistömassan korjausvelka.

Vierailun aikana syntyi antoisaa ja vilkasta keskustelua ja todettiin, että maakunnallisessa suunnittelussa on tärkeää laittaa painoarvoa myös pienempiin kuntiin ja aluekokonaisuuksiin, sillä usein suunnittelu- ja kehitystyö keskittyy Lapin suuriin kuntakeskuksiin Rovaniemelle ja Kemi-Tornion alueelle. Yhteistyöhön tulee panostaa jatkossakin, jotta asioiden hoito ja edunvalvonta sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla. 

Maakuntajohtaja Mika Riipi lahjoitti kunnanjohtaja Eero Ylitalolle koronarokotteiden ottamiseen kannustavan Nuijamies-julisteen. Mukana edustus Lapin liitosta ja Pellon valtuutetuista ja viranhaltijoista. Kuva: Jenni Lintula.
 


Asiasanat


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!