-

Pellon kunnan myöntämät kesätyösetelit 2024 jaetaan aikavälillä 1.3.-31.5.2024

ke helmik. 28 07:00:00 2024

Pellolaisilla / Pellossa asuvilla, vuonna 2005-2009 syntyneillä nuorilla on mahdollisuus saada kesätyöseteli tulevalle kesälle 2024 työllistyessään Pellon kunnan alueelle. Pellon kunta tukee nuorten kesätöitä, jotta nuodet saavat omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä sekä yritysten ja työpaikkojen toiminnasta. Kesätyösetelin arvo on on tänä vuonna 200 euroa.

Kesätyösetelillä tuettua kesätyöpaikkaa voi hakea yrityksistä, yhdistyksistä, osuuskunnasta, seurakunnasta ja valtion työpaikoista. Omaan kotiin tai muihin yksityistalouksiin tai perheisiin ei voi työllistyä setelin avulla. Kuntakonsernin omat kesätyöpaikat tulevat erikseen haettavaksi, eikä niihin niihin tarvita erillistä kesätyöseteliä. Mikäli nuori työllistyy kuntakonsernin työpaikkaan, ei hänellä ole mahdollisuutta enää erilliseen kesätyöseteliin
työllistyäkseen kuntakonsernin ulkopuolelle.

Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.- 30.9.2024 väliselle ajalle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja se myönnetään vain kerran vuodessa. Kesätyöseteliin oikeutettu nuori voi kesätyötä hakiessaan kertoa mahdolliselle työnantajalleen kesätyösetelin tuomasta palkkatuesta. Kesätyösetelin mukainen palkkatuki edellyttää vähintään kahden viikon työssäolojaksoa ja vähintään 30 h / vk ja alan työehtosopimuksen noudattamista (mm. kesätyöntekijän palkkaus, ja lomakorvaukset). Edellytyksen mukainen toiminta oikeuttaa kesätyösetelin mukaiseen palkkatukeen (200 euroa).

Nuori voi hakea kesätyösetelin Meän Opinahjosta, opinto-ohjaaja Tuija Huuskolta opiskelijakorttia tai muuta opiskelutodistusta vastaan 1.3.-31.5.2024 välisenä aikana. Nuoren työllistäneelle työnantajalle maksetaan kesätyösetelin mukainen tuki takautuvasti sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kuntaan:

  • laskun kesätyösetelistä,
  • täytetyn kesätyösetelin,
  • palkkaerittelyn maksetusta palkasta sekä
  • työajanseurantalomakkeen 30.11.2024 mennessä.

lisätietoja:
opinto-ohjaaja Tuija Huusko, tuija.huusko@pello.fi, 040-713 2755
henkilöstö- ja hyvinvointivastaava Sari Eero, sari.eero@pello.fi, 040 637 5334