-

Kylävaara-Puruskoski-Hirvaskoski alueen ulkoilureitistöllä parannustöitä

ke marrask. 15 16:03:00 2023

Polkuverkosto Kylävaara-Puruskoski-Hirvaskoski -alueella on jo pitkään ollut luonnossa liikkujien suosiossa. Pellon kylän läheisyydessä Kylävaaran kuntopolun vieressä sijaitsevalle luonnonvaraiselle alueelle ollaan luomassa parempaa ja turvallisempaa ulkoilureitistöä jo muodostuneisiin luonnonvaraisiin polkuihin. Haluamme kehittää liikkumisen mahdollisuuksia alueella ja tarjota yhä useammalle mahdollisuuden nauttia luonnosta liikkuen. 
 
Käytännön toimenpiteitä ovat opasteviitoituksen rakentaminen alueelle, pitkospuiden huoltaminen, Puruojan sillan rakentaminen sekä kapeimpien reittiosuuksien vähäinen raivaus, jonka aloittamiseen kunnassa saatiin jo talkoovoimin mukaan Tarmo Uusitalo ja Mauri Huusko.

Pellon kunta on lähiaikoina yhteydessä Kylävaara-Puruskoski-Hirvaskoski -alueen muihin maanomistajiin ulkoilureitistön parannustyön tiimoilta.

Tarmo Uusitalo ja Mauri Huusko reitinraivaustöissä