-

Jätehuoltomääräyksiä uudistettu

to huhtik. 13 13:22:00 2023

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaosto hyväksyi Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan kuntien jätehuoltomääräykset 24.2.2023. Jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 14.4.2023.

Kunnat järjestävät bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tulevaisuudessa 

Rovaniemen taajama-alueilla vähintään 5 huoneiston taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkavat kunnan järjestäminä heinäkuussa 2023. Napapiirin Residuum on kilpailuttanut kuljetukset ja vastaa niiden järjestämisestä. Uudet astiatyhjennysmaksut eli taksat hyväksyy jätehuoltojaosto, ja niiden on tarkoitus saada lainvoima touko-kesäkuun vaihteessa.

Halutessaan myös alle 5 huoneiston taloyhtiöt sekä omakoti- ja paritalot voivat liittyä Residuumin järjestämään bio- ja pakkausjätteiden keräykseen Rovaniemen taajama-alueilla heinäkuusta 2023 alkaen.

Rovaniemen keskustaajamissa biojätteen lajitteluvelvoite laajentuu koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä heinäkuussa 2024. Viimeistään tällöin pakollisella keräysalueella myös alle 5 huoneiston taloyhtiöiden, omakotitalojen ja paritalojen on järjestettävä biojätteen lajittelu joko liittymällä Residuumin järjestämään keräykseen tai kompostoimalla.

Alueet, joita keräysvelvoitteet koskevat ja joilla keräystä järjestetään, voi tarkistaa Napapiirin Residuumin verkkosivuilta.

Biojätteen lajittelulla tyhjennysväli pidemmäksi 

Uusien jätehuoltomääräysten mukaan polttokelpoisen jätteen tyhjennysväli voi olla ympäri vuoden enintään kahdeksan viikkoa, jos biojätteen lajittelee erikseen. Aiemmin tyhjennysväli on voinut olla kesäisin enintään neljä viikkoa ja talvisin enintään kahdeksan viikkoa.

Biojätteen lajittelusta voi huolehtia liittymällä Residuumin järjestämään keräykseen heinäkuusta 2023 alkaen tai kompostoimalla. Jos asuinkiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus Napapiirin Residuumin verkkosivuilla.

Muutoksia taloyhtiöiden jätekatosten lukituksiin 

Jatkossa useammalla kuin yhdellä jätteenkuljetusyrityksellä voi olla tarve päästä tyhjentämään taloyhtiöiden jäteastioita: Heinäkuusta 2023 alkaen Napapiirin Residuum järjestää vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Rovaniemen taajama-alueilla, mutta polttokelpoisen jätteen tyhjennykset säilyvät ennallaan, eli kiinteistönhaltija kilpailuttaa ne itse.

Jätehuoltomääräysten mukaan niiden taloyhtiöiden, jotka ovat lukinneet jätekatoksen tai -astiat, tulee varmistaa 31.5.2023 mennessä, että sekä Napapiirin Residuumilla että jätteenkuljetusyrityksellä on pääsy lukittuun jätekatokseen tai -astiaan. Jätehuoltomääräyksissä ei edellytetä katosten tai astioiden lukitsemista, eli lukitukseen liittyvät ohjeet koskevat ainoastaan taloyhtiöitä, joissa lukitus on käytössä.

Kuntakohtaisia eroja

Napapiirin Residuumin toimialueella kuljetusten muutokset näkyvät vain Rovaniemellä.

Ranualla käytössä on jo kunnan järjestämä jätteenkuljetus, joten kuljetusjärjestelmän muutos ei vaikuta ranualaisten jätteenkeräykseen. Ranualla bio- ja pakkausjätteiden keräysvelvoite koskee ainoastaan vähintään 5 asuinhuoneiston taloyhtiöitä: Niissä tulee kerätä erikseen polttokelpoinen jäte, biojäte, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset, pienmetalli sekä keräyspaperi. Halutessaan myös keskustaajaman pientalot voivat liittyä keräykseen.

Pellossa käytössä on kaikkien jätejakeiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, eli kiinteistön haltija voi itse kilpailuttaa tyhjennykset. Tilanne pysyy ennallaan ainakin seuraavat viisi vuotta, sillä bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten siirtymistä kunnan järjestämäksi on lykätty jätehuoltomääräyksissä heinäkuuhun 2028 saakka. Myös Pellon taajama-alueilla on voimassa jätelain ja jätehuoltomääräysten mukainen bio- ja pakkausjätteiden keräysvelvoite vähintään 5 asuinhuoneiston taloyhtiöissä, mutta Residuum ei järjestä kuljetuksia.

Linkkejä

Tietoa bio- ja pakkausjätteen keräyksestä sekä keräysalueet kartalla: https://residuum.fi/bio-ja-pakkausjatteen-kerays/

Kompostointi-ilmoitus: https://residuum.fi/palvelut/jatehuoltoilmoitus-ja-muut-lomakkeet/kompostointi-ilmoitus/

Jätehuoltomääräykset: https://residuum.fi/wp-content/uploads/2023/04/jatehuoltomaaraykseta4web.pdf

Lisätietoja

Napapiirin Residuum Oy:

Toimitusjohtaja Tommi Lehtosaari, puh. 0207 120 235, tommi.lehtosaari@residuum.fi
Palvelupäällikkö Katariina Sieppi, puh. 0207 310 282, katariina.sieppi@residuum.fi

Rovaniemen kaupunki:

Jätehuoltoasiantuntija Erja Sainio, puh. 0406627641, erja.sainio@rovaniemi.fi