-

Pellon nuorisovaltuuston vaalit 6.4.2023

ti maalisk. 07 08:55:00 2023

Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Jos ehdokkaita on vähemmän tai yhtä paljon kuin nuorisovaltuustopaikkoja, vaaleja ei järjestetä, vaan kaikki ehdokkaat valitaan nuorisovaltuustoon.

Vaaleissa ehdokkaiksi asettuvien henkilöiden on ilmoitettava ehdokkuudestaan istuvalle nuorisovaltuustolle 31.3. mennessä ninja.pekkala@pello.fi Nuorisovaltuuston jäseneksi voivat hakea nuoret, joiden kotikunta on Pello ja jotka täyttävät vaalivuoden aikana vähintään 13 vuotta ja enintään 19 vuotta. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki äänestyshetkellä vaalikelpoiset henkilöt.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

 • Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.
 • Toimia nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin.
 • Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
 • Osallistua kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
 • Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä.
 • Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin. Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa kuulla eri alojen asiantuntijoita.
 • Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille sekä muille tahoille. Seurata tekemiensä esitysten ja aloitteiden sekä kunnan päätöksentekoa.
 • Saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista.
 • Tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan nuorille ja päättäjille.
 • Luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
 • Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.