-

Jätehuoltojaosto kokoontuu käsittelemään jätehuoltomääräyksiä ja jätteenkuljetusjärjestelmää

ma jouluk. 12 19:53:00 2022

Jätehuoltomääräyksiä päivitetään jätelain ja -asetuksen uudistusten sekä tiukentuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi. Rovaniemen jätehuoltojaoston alueella, eli Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa, uudistukset tarkoittavat lajittelun asteittaista tiukentumista sekä bio- ja pakkausjätteiden siirtymistä kunnan järjestämiksi jätteenkuljetuksiksi.

Taajama-alueiden yli 4 huoneiston taloyhtiöiden pakkausjätteiden (lasi, kartonki, pienmetalli ja muovi) sekä biojätteiden keräys siirtyy kunnan järjestämäksi 1.7.2023 alkaen. Jätehuoltomääräyksissä esitetään pakkaus- ja biojätteen vapaaehtoista keräystä kunnan järjestämänä jätteenkeräyk-senä 1.7.2023 alkaen niille kiinteistöille, joita erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, esimerkiksi 1-4 huoneiston kiinteistöille.

Jätehuoltojaosto esittää lausuntojen pyytämistä Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen ja yhdyskuntatekniikan palvelujen toteuttamasta selvityksestä, jossa on arvioitu ja vertailtu eri kuljetusjärjestelmien vaikutuksia polttokelpoisen jätteen kuljetuksiin Rovaniemellä ja Pellossa. Vaihtoehdot polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmälle ovat kunnan järjestämä ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Pellossa sekä Rovaniemen taajama-alueella ja osassa haja-asutusalueita polttokelpoiselle jätteelle on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen (20/0783/2) mukaan nykyinen polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmä Rovaniemellä ja Pellossa ei ole lainmukainen. Lisäksi uudistuneen jätelain myötä kunta kilpailuttaa ja järjestää jatkossa pakkaus- ja biojätteiden kuljetukset, kun taas polttokelpoisen jätteen kuljetusten järjestäminen jää edelleen kiinteistön haltijan vastuulle.

Jätehuoltojaoston esityslista on julkaistu Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla (linkki avautuu uuteen ikkunaan):
https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Jaumltehuoltojaosto


Lisätietoa:
Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi, 0408252536