-

Pellon kunta ja Rovaniemen vastaanottokeskus yhteistyöhön

to heinäk. 14 14:56:00 2022

Kuntamalli on Maahanmuuttoviraston uusi toimintamalli, jota ollaan Lapissa valmisteltu yhdessä Pellon kunnan kanssa. Pello Lapin kunnista ensimmäinen, joka on lähtenyt toteuttamaan mallia. Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia henkilöitä eikä esimerkiksi turvapaikanhakijoita tai yksityismajoituksessa asuvia henkilöitä. Kunta toimii palvelujen tuottajana ja vastaa tuottamiensa palveluiden laadusta ja asianmukaisuudesta.

Kunta järjestää kunnan normaalina toimintana tilapäistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille kuntamalliin liittyvän majoitus – ja ohjauspalvelun lisäksi myös muita palveluita, joiden osalta kunnille korvataan niistä aiheutuvat asianmukaiset ja todelliset toteutuneet kustannukset. Mallin sujuva toteuttaminen edellyttää Rovaniemen vastaanottokeskuksen ja Pellon tiivistä yhteistyötä etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta, Rovaniemen vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Reko Silvenius kertoo. 

Heti Venäjän hyökkäyssodan alettua helmikuussa, Pellon kunnan kunnanhallitus päätti, että Pellon kuntaan voidaan vastaanottaa ukrainalaisia pakolaisia, ja että asian suhteen kunnan tulee olla aktiivisesti yhteydessä Maahanmuuttovirastoon ja SPR:n suuntaan. Nyt solmittu sopimus on kyseisen työn tulos, kertoo Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo.

Pellon kunta on saanut yhteydenottoja kuntaan myös elinkeinoelmän puolelta. Niissä on toivottu aktiivisuutta tässä asiassa sillä toiveella, että tulokkaat voisivat mahdollisesti helpottaa työvoimapulan kanssa kamppailevia yrityksiä Pellossa, kertoo kunnanjohtaja Ylitalo.

Tulijoiden määrää ja tarkka saapumisajankohta ei ole vielä lyöty lukkoon. Ylitalon mukaan ensimmäiset saapunevat Pelloon elokuun ensimmäisellä puoliskolla. Kunnan käytettävissä oleva vapaa asuntokanta mahdollistaa tällä hetkellä arviolta n. 60 henkilön asuttamisen Pellon kunnan määräysvallassa oleviin vapaisiin asuntoihin.