-

Pellossa sorvataan houkutinpakettia hoiva-alalle

to huhtik. 07 20:25:00 2022

Hoitoalalla vallitseva työvoimapula on käynnistelemässä kilpailua kuntien välillä. Myös Pellon kunnassa on valmisteltu kunnanjohtaja Eero Ylitalon johdolla yhdessä Tehyn ja Superin edustajien kanssa ”houkutinpaketti” työvoiman pysyvyyden ja saatavuuden helpottamiseksi kesäkaudelle 2022. Kunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt esitystä ja esittää ensi tiistaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Paketin sisällöstä löytyy sekä houkuttimia uusille että pidikkeitä nykyisille työntekijöille:

  1. Rekrylisä: 200 € / kk uudelle kesäkauden työntekijälle, max 4 kk (2.5.-30.9.2022)
  2. Hyvinvointiseteli: (100 €) uudelle työntekijälle 1kk:n palveluksen jälkeen
  3. Houkuttelulisä houkuttelijalle: 2 x 100 hyvo-seteleitä, mikäli houkuteltu työntekijä työskentelee vähintään 1 kuukauden
  4. Asuntoetu uudelle työntekijälle: aikavälille 2.5.-30.9.2022. Vuokra max 200 € / kk, min. 100 €/kk
  5. Lomahoukutin toukokuulle: Jos lomalla toukokuussa min 2 viikkoa / max 3 viikkoa saa bonusta 200 € / viikko. Loman tulee alkaa 2.5.2022, ja kestää yhtäjaksoisesti 2 tai 3 viikkoa
  6. Lomahoukutin syyskuulle: Jos lomaa pitää syyskuussa min 2 viikkoa / max 3 viikkoa yhtäjaksoisesti saa bonusta 100 € / viikko
  7. Lomahoukutin lokakuulle: Jos pitää lomaa min 2 viikkoa yhtäjaksoisesti lokakuussa saa 100 € / viikko.

Pellon kunta on informoinut avoimesti suunnitellusta houkutinpaketista, jotta vältettäisiin työssäkäyntialueen sisäinen kilpailu työvoimasta. Kunnanjohtaja Eero Ylitalo toivoo, että mikäli naapurikunnat lähtevät työstämään omaa pakettiaan, niin tarkoituksena ei olisi ainakaan nokittaa Pellon ehdotusta.