-

Pellon kunnan myöntämät kesätyösetelit 2022

ke maalisk. 23 09:47:00 2022

Kesätyösetelillä tuettua kesätyöpaikkaa voi hakea yrityksistä, yhdistyksistä, osuuskunnasta, seurakunnasta ja valtion laitoksesta. Omaan kotiin ei voi työllistyä setelin tuella. Kuntakonsernin omat kesätyöpaikat on ollut haettavana erikseen, ja niihin ei tarvita erillistä kesätyöseteliä.

Työn tulee ajoittua lomakauden 2.5.2022-30.9.2022 väliselle ajalle. Kesätyöseteli on henkilökohtainen ja se myönnetään vain kerran. Kesätyöntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Kesätyöpaikkaan voidaan myöntää kesätyösetelin mukainen palkkatuki 180 euroa, kun kesätyö kestää vähintään 2 viikkoa ja työtä on vähintään 30 h/viikko.

Mikäli työnantajalla on työehtosopimuksen mukaan mahdollisuus hyödyntää valtakunnallisen ”Tutustu työelämään ja tienaa”–kesäharjoitteluohjelman mukaista käytäntöä, jossa kahden viikon harjoittelujaksolta maksetaan 335 euron palkka, myönnetään harjoitteluun palkkatukea 50 prosenttisesti eli 90 euroa kahden viikon jaksoa kohden. Mm. palvelualalla, kuljetusalalla ja monella teollisuuden alalla voidaan soveltaa tätä käytäntöä.

Kesätyösetelin voi hakea Meän Opinahjosta, opinto-ohjaaja Tuija Huuskolta opiskelijakorttia tai muuta opiskelutodistusta vastaan. Nuoren työllistäneelle työnantajalle maksetaan kesätyösetelin mukainen tuki takautuvasti sen jälkeen, kun kunnantoimistoon on toimitettu täytetty kesätyöseteli sekä todistus maksetusta palkasta (palkkaerittely tai muu vastaava).

Yhteystieto: Opinto-ohjaaja Tuija Huusko, tuija.huusko@pello.fi, 040 713 2755

Lisätietoja: vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen, janne.tolvanen@pello.fi, 040 637 5334