-

Pello pyytää Väylävirastolta lupaa jalankulkusillalle

to maalisk. 24 10:09:00 2022

Pellon kunnanhallitus päätti pyytää Väylävirastolta lupaa rakentaa Jolmanputaan rautatiesillan yhteyteen jalankulkijoille tarkoitettu silta. Se yhdistäisi molemmin puolin pudasta sijaitsevien tulvapenkereiden päällä kulkevat ulkoilureitit. Nykyisellään varsin moni kulkija ylittää kieltomerkeistä huolimatta putaan rautatiesiltaa pitkin, ja aiheuttaa siten onnettomuusriskin. Siltahanke on ollut vireillä jo vuosia, mutta sekä lupa- että kustannussyistä se on jäänyt aiemmin toteutumatta.

Rautatiesilta Jolmanputaalla. Havainnekuva kävelysillasta.