-

Lapin hyvinvointialuetta rakennetaan piirustusten mukaan – Lapin kuntajohtajat pitävät valmistelun aikaista aktiivista yhteistyötä tärkeänä

pe syysk. 17 12:00:00 2021

”Lapin kuntajohtajille on tärkeää, että hyvinvointialuetta valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa, jotta lappilaisten sote-palvelut lähtevät kivuttomasti pyörimään hyvinvointialueen nimissä 1. tammikuuta 2023”, sanoo Lapin kuntajohtajien puheenjohtaja Mika Simoska Tervolasta.

Lapin kuntajohtajat korostivat alkuviikon tapaamisessaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa, että hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnat, kuten ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut, ovat asioita, joiden linjaukset on tärkeä tehdä mahdollisimman pian.

Lapin hyvinvointialueen valmistelu etenee suunnitelmien mukaan

”Lapissa valmistelu on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Emme ole valtakunnallisesti eturivissä, mutta emme myöskään jälkijunassa”, kuvailee hyvinvointialueen valmistelua luotsaavan vaten puheenjohtaja Jari Jokela. 

Vate valmistelee hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä ja sen kausi päättyy, kun aluevaltuuston valitsema aluehallitus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2022. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat viranhaltijoita, joilla on hyvä asiatuntemus toimialastaan. He käyttävät 50 – 100 % työajastaan hyvinvointialuevalmisteluun.

”Lisää valmistelijoita palkataan vähitellen. Rekrytoinnit tehdään pääosin uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden sisältä. Lapista löytyy vahvaa osaamista eri tehtäviin”, uskoo vaten puheenjohtaja Jari Jokela.

Julkiseen hakuun paikkoja tulee vain muutamia. Ensimmäisenä listalla on hyvinvointialueen valmistelua tukemaan palkattava, isoihin saappaisiin hyppäävä viestintäpäällikkö, jonka haku on käynnistynyt jo syyskuussa.

Aluevaalit ovat lappilaisille historiallinen vaikuttamisen paikka

Seuraava iso asia hyvinvointialueen valmistelussa on alkuvuodesta 2022 järjestettävät aluevaalit.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen varapuheenjohtaja Riitta Luosujärvi muistuttaa, että jo muutaman kuukauden päästä on kaikilla lappilaisilla suuri vaikuttamisen paikka: historian ensimmäiset aluevaalit.

”Hyvinvointialueen poliittiset päättäjät ovat suurten päätösten äärellä jo keväällä 2022. Millainen on tuleva sote-palveluiden palveluverkosto? Millaisia palveluita tarjotaan etäyhteyksin? Miten muuttuvan maailman, ikääntyvän väestön ja toisaalta kasvavien matkailijamäärien tuomiin haasteisiin vastataan Suomen suurimmassa maakunnassa?”, kysyy Luosujärvi ja haastaa kaikki lappilaiset aluevaaliuurnille.


Mikä on Lapin hyvinvointialue?

Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa on perustettu 21 hyvinvointialuetta vastaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Lapin kuntien ja kuntayhtymien vastuulla olleet sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät 1.1.2023 yhden kokonaisuuden, Lapin hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi uudistuksella pyritään vastaamaan väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aikaansaamiin haasteisin sekä hillitsemään kustannusten kasvua.

Lapin hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi Lapin liiton hallituksen asettaman väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) johdolla 2. heinäkuuta 2021. Hyvinvointialueelle tullaan valitsemaan alkuvuodesta 2022 vaaleilla aluevaltuusto, joka aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta aluevaltuuston valitseman aluehallituksen toiminnan aloittamiseen saakka.

Lapin kuntien ja kuntayhtymien tuottamat sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialueella tulee työskentelemään yli 7 000 työntekijää ja organisaation vuosibudjetin on laskettu olevan yli 800 miljoonaa euroa. Syntymässä on siis Lapin suurin työnantaja. Työntekijöitä hyvinvointialueelle siirtyy muun muassa kuntien sote-palveluista, sairaanhoitopiireiltä ja Lapin pelastuslaitokselta. Lappilaisia palvelee siis jatkossakin tuttu ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Lapin sote-hankkeissa ja aiemmassa maakuntavalmistelussa tehty työ luovat hyvää pohjaa uudistukselle Lapissa. Tehemä yhessä lappilaisten hyvinvointialueen!