-

Tiukka äänestys Pellon valtuustossa – kunta ei perusta terveydenhuollon yhteisyritystä

ti elok. 31 13:37:00 2021

Valtuusto äänesti asiasta ja teki päätöksen äänin 9–8. Päätösesityksestä poikkeavan esityksen teki Tapani Risku (vas.). Häntä kannattivat Simo Keränen (vas.), Piia Kilpeläinen-Tuoma (vas.), Tanja Matinlompolo (vas.), Katja Kauppi (sd.), Lasse Rundgren (sd.), Tiina Paakki (ps.), Pentti Lakkala (ps.) ja Tuula Ylisaukko-oja (kesk.).

Kunnanhallituksen päätösesitystä kannattivat Anne-Mari Kovalainen (kesk.), Kaisu Laitamaa (kesk.), Emma Maria Mäki (kesk.), Antti Mäkituomas (kesk.), Juulianna Ylisaukko-oja (kesk.), Tarmo Uusitalo (kesk.), Erkki Muukkkonen (kok.) ja Martti Kovalainen (kok.).

Kunnanjohtaja Eero Ylitalo jätti asiaan kirjallisesti eriävän mielipiteen sillä perusteella, että päätös ei hänen mielestään ole kuntalaisten ja Pellon kunnan edun mukainen.

Huoli palvelujen säilymisestä

Asiassa on kyse Pellon kunnan terveydenhuollosta. Kunnassa on lähes kahden vuoden ajan selvitetty mahdollisuuksia vastata terveydenhuollon nykyisiin ja tuleviin haasteisiin sote-uudistuksen varjossa.

Tarkastelussa on ollut kunnan oman toiminnan kehittäminen. Rinnalla on hankittu tietoa palvelujen vaihtoehtoisista tuottamismalleista.

Perusteena selvitystyölle kunnassa on ollut huoli osaavan työvoiman säilyvyydestä paikkakunnalla, terveydenhuoltopalvelujen säilyminen lähipalveluina sekä kustannusten ennakoitavuus ja talouden tasapaino.

Myös Pellon maantieteellinen läheisyys Rovaniemen kanssa ja kunnan äänivalta tulevassa maakuntavaltuustossa ovat olleet pohdinnassa selvitystyötä käynnistäessä.

Kaksi tarjousta

Selvitystyön edetessä oli nähtävissä, että oman toiminnan kehittämiseen edellytettäisiin lisäresursseja.

Yhteisyritys jonkin valtakunnallisen toimijan kanssa katsottiin selvityksissä kunnan kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Siinä sosiaalipalvelut rajattiin pois ja keskityttiin pelkästään perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Selvitystyön loppuvaiheessa kunnassa toteutettiin hankintalain mukainen kilpailutus. Se toteutettiin neuvottelumenettelyllä.

Pellon kunta sai kaksi tarjousta yhteistyökumppaniksi. Tarjouksen tekivät Terveystalo Oy ja Mehiläinen Oy.

Useita iltakouluja aiheesta

Pellon kunnanhallitus käsitteli asiaa kaksi kertaa.

Molemmilla kerroilla kunnanhallitus teki äänestyspäätöksen, jonka mukaan se esitti valtuustolle, että kunta hyväksyy Terveystalon tarjouksen ja käynnistää toimenpiteet yhteisyrityksen perustamiseksi.

Vanha kunnanvaltuusto käsitteli asiaa myös kaksi kertaa. Se päätti siirtää päätöksen kesäkuun kuntavaaleissa valitulle valtuustolle.

Asiasta pidettiin pitkälle toistakymmentä iltakoulu, joista kaksi uudelle valtuustolle.