-

Hyvinvointialueen vate-työskentely aloitettu, Johanna Korteniemi edustaa Tornionlaakson seutukuntaa

ma elok. 23 15:51:00 2021

Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (lyhenne Vate) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Hyvinvointialueen valmistelun toimialaan kuuluvat sote-palvelut sekä pelastustoimi. Aluevaalit pidetään 23.1.2022, ja ennakkoäänestys aluevaaleihin on 12.-18.1.2022.

Vaten jäseninä toimivat viranhaltijat, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Maakuntahallitus on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa Vateen seutukunnittain yhden jäsenen jokaisesta seutukunnasta, yhteensä 7 jäsentä. Lisäksi työryhmässä on 2 jäsentä Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiireistä, 1 jäsen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymästä ja 1 jäsen pelastustoimesta. 

Johanna Korteniemi Tornionlaakson seutukunnan edustajaksi valmistelutoimielimeen

Tornionlaakson seutukunnan kuntien (Ylitornio ja Pello) kunnanhallitukset ovat esittäneet varsinaiseksi jäseneksi Johanna Korteniemeä ja varalle Eija Lampelaa ja he myös tulivat valituiksi, kun maakuntahallitus nimesi valmistelutoimielimen 2.7.2021. 

Johanna Korteniemi työskentelee hyvinvointialueen valmistelussa 60 % työajastaan. 

Työryhmien vastuualueet jaettu

Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä on viisi työryhmää: 

  1. Hallinto, talous ja tukipalvelut
  2. Johtaminen ja osaaminen
  3. Palveluiden järjestäminen
  4. Yhdyspinnat
  5. ICT-muutoksen valmistelu.

Johanna Korteniemi on mukana myös 3 työryhmässä: hallinto, talous ja tukipalvelut, johtaminen ja osaaminen sekä yhdyspinnat. Hallinnon ja talouden työryhmässä Korteniemi toimii toisena vetäjänä Riitta Luosujärven (LSHP) kanssa. Erityisenä vastuualueena Korteniemellä tässä työryhmässä on yhdessä Anita Lammassaaren (Kolpene) kanssa henkilöstöasiat, mukaan lukien henkilöstösiirrot. Ylitornion vs. perusturvajohtaja Eija Lampela on palveluiden järjestämisen ja yhdyspintojen työryhmissä.

Lisäksi Johanna Korteniemi on tulevan hyvinvointialueen edustajana yhteistoimintaelimessä. Yhteistoimintaelimessä on 6 työnantajan edustajaa (Jari Jokela, Anita Lammassaari, Riitta Luosujärvi, Antti Määttä, Markus Aarto ja Johanna Korteniemi). Henkilöstön edustajiksi tulee 6 Lapin pääsopijajärjestöjen edustajaa edustamaan henkilöstöä.