-

Jätehuoltomääräykset uudistuivat

to huhtik. 15 17:06:00 2021

Napapiirin Residuum Oy:n toimialueen eli Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset uudistuivat. Jätehuoltomääräyksistä päättää Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuoltomääräysten päivitetty versio astui voimaan Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan alueella 1.4.2021 ja Pellon kunnan alueella 6.4.2021. Suomessa on käynnissä myös jätelainsäädännön uudistus.

Taustalla tarve lisätä jätteiden lajittelua

Lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten uudistuksilla pyritään lisäämään materiaalien päätymistä kierrätykseen. EU on asettanut jäsenmailleen tavoitteita kierrätyksen lisäämiseksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmaiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärästä pitäisi hyödyntää materiaalina 55 %, vuoteen 2030 mennessä 60 % ja vuoteen 2035 mennessä 65 %.

Pakkausmateriaalit lajitteluun aiempaa useammin

Suurin muutos koskee taloyhtiöiden jätteiden keräysvelvoitteita. Uusien jätehuoltomääräysten mukaan taajama-alueilla sijaitsevat vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöt tarvitsevat keräysastiat pakkausjätteille eli kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksille. Lisäksi kiinteistöillä tulee kerätä polttokelpoista jätettä, biojätettä ja paperia kuten tähänkin asti. Kaatopaikkajätettä ei tarvitse enää kerätä kiinteistöllä erikseen.

Huolellinen lajittelu voi alentaa jätehuollon kustannuksia

Osa taloyhtiöistä tarvitsee jätepisteen uudelleen järjestelyä, jos keräysastioita on ollut tähän mennessä vähemmän. On hyvä muistaa, että vaikka keräysastioiden määrä kasvaa, ei jätteen määrä kasva: sama jäte vain ohjautuu useisiin eri astioihin. Lajittelu vähentää huomattavasti polttokelpoisen jätteen määrää, jolloin sen tyhjennysväliä voi harventaa tai astiakokoa pienentää.

Lisätietoja

Jätehuoltomääräykset: https://residuum.fi/wp-content/uploads/2021/04/jatehuoltomaaraykset-paivitetty-2021.pdf (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Jätelainsäädännön uudistus: https://ym.fi/jatesaadospaketti (linkki vie Ympäristöministeriön sivuille)

Napapiirin Residuum Oy