Rantavaaran kutupurot -hankkeen avajaistilaisuus
-

Tietoa tapahtumasta


Ajankohta: -

Tapahtumapaikka: Entinen Tornionlaakson Jalosteen kalanlasvatuslaitos
Orankitie 11, 95710 NAAMIJOKI

Katso kartalla


Lisätiedustelut

Harry Ylisaukko-oja

-

Rantavaaran kutupurot -hankkeen avajaistilaisuus

Rantavaaran kutupurot -hankkeen avajaistilaisuus entisellä Tornionlaakson Jalosteen kalanlasvatuslaitoksen alueella la 21.10. klo 13.00. Paikalla on myös kahvitarjoilu.

Tietoa Rantavaaran kutupuroista:
Rantavaaran kutupurot koostuu virroista, kuudesta koskesta sekä kymmenestä syvänteestä. Purojen yhteispituus on 400 metriä. Alueen maaperä on soraa. Pääpurossa virtaa vettä 300 litraa sekunnissa ja Etupurossa 150. Virtausta on mahdollista säätää. Virranohjaimina on käytetty kiviä ja tukkeja sekä Betonipurossa paikan historiasta kertovia betonilohkareita ja –renkaita. Purot on toteutettu vuonna 2023.

Naamijoessa on luontainen, mereltä vaeltava taimenkanta. Purot on mitoitettu erityisesti taimenen lisääntymiseen sopivaksi. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat seuraavat purojen eliötoiminnan kehittymistä ja tarkkailevat kalojen kotiutumista ja käyttäytymistä.

Kutupuroalueella on kasvatettu kirjolohia vuodesta 1969. Vuonna 1978 toiminta laajennettiin koko alueen täyttämäksi laitokseksi. Vedenottoa varten ylävirran suuntaan rakennettiin metrin vahvuista putkea 350 metriä ja sen jatkeeksi 150 metriä avokanavaa. Tällä järjestelyllä laitosalueen vedenpinta asettui lähes kaksi metriä jokiveden tasoa korkeammalle. Kalankasvatuksen päätyttyä putouskorkeus mahdollistaa nyt purojen sopivan virtauksen.

Havainnekuva Rantavaaran kutupuroista.

Suunnittelu: Birger Ylisaukko-oja
Toteutus: Mikko Päkkilä / Maanrakennus J Päkkilä
Rahoitus: Lapin ELY-keskus yksityinen rahoitus ja talkootyö
Kuva: Mika Ylisaukko-oja

Kutupuroalue on luonteeltaan yksityinen. Jos haluat tutustua alueeseen, ota yhteyttä:
• Harry Ylisaukko-oja, p. 040 729 0543
• Birger Ylisaukko-oja, p. 045 204 1003


Kutsu kaveri mukaan!