Me pärjäämä kalotilla

Yrityspuisto

Teollisuusalueet (muodostavat yrityspuiston)

Ahjolan teollisuusalue:

Ahjolan Teollisuusalue sijaitsee aivan Pellon kuntakeskuksen tuntumassa.
Alueella on tarjolla eri kokoisia kaavoitettuja teollisuustontteja sekä n.
30 teollisuus- ja palveluyrityksen tarjoamat lähipalvelut.
Teollisuusalueella toimii myös Pellon Energia Oy:n lämpölaitos, joka tuottaa
edullista lämmitysenergiaa yritysten tarpeisiin.

Ahjolan Teollisuusalue laajenee. Pellon kunta on käynnistänyt
kaavoitussuunnittelun, jonka tuloksena Ahjolan Teollisuusalue laajenee ja
tonttitarjonta monipuolistuu entisestään.

Lempeän teollisuusalue:

Lempeän Teollisuusalue sijaitsee Lempeässä, n. 8 km Pellon kuntakeskuksesta
pohjoiseen. Lempeän teollisuusalueella on tarjolla eri kokoisia valmiita
toimitiloja yritysten käyttöön.