Me pärjäämä kalotilla

Tietoa lomautetuille ja työttömäksi jääneille


Tälle sivulle tulee tilaisuuden jälkeen kooste kysymyksistä ja vastauksista.