Me pärjäämä kalotilla

Maaseututoimi

Ylitornion yhteistoiminta-alueen maaseutuhallintopalvelut

Ylitornion kunta vastaa kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pellon, Kolarin ja Ylitornion kuntien maaseutuhallintopalveluiden järjestämisestä siten, että Ruokaviraston alaiset maaseutuhallinnon kuntien tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Ylitornio on turvannut palvelutason ja maksatusketjun varallaolo- ja eriyttämisjärjestelmällä (6hlö). Maksatusketjun turvaamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä Tunturi-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kanssa.

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100210

Yhteistoiminta-alueen kunnissa on toimistot sekä pääsääntöiset asiointipäivät; keskiviikkoisin Pellossa (Henri Marjeta) ja torstaisin Kolarissa (Anna-Sofia Nikka). Kolarissa maaseutusihteerin tavoittaa Kolarin kunnan elinvoimapalveluiden hanketalolta sairaalakatu 8 (vanha sairaala). Kolari ja Pellon toimipisteille suositellaan ajanvarausta. Muina päivinä maaseutusihteerit tavoittaa pääsääntöisesti Ylitornion kunnantalon toimistolta (entinen verotoimisto).

Maaseutuelinkeinoviranomaisten päätehtävä on hallinnoida sekä vastata Ruokaviraston kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtävistä. Lisäksi maaseutuelinkeinoviranomaiset tekevät seuraavia päätöksiä mm. riistavahinkolain mukaiset peto- ja hirvieläinvahingonkorvausasiat, eläintenpitäjä- ja eläintenpitopaikkarekisteröinnit, tukioikeuksien siirtopäätökset, takaisinperintäpäätökset, tuista perittävien ulosottojen sekä panttauksien tallennukset, Poluran mukaiset lausunnot luovutuslupiin sekä tukiehtojen hallinnolliset tarkastukset ja mahdolliset kuulemiset. Järjestämme tarvittaessa neuvontaa maaseutuhallinnon sovellusten sähköiseen asiointiin liittyen (Vipu-palvelu ja Pesä-sovellus). Toimimme myös lausunnonantajana ja yhteistyökumppaneina eri viranomaisille.

Pellon maaseutupalvelujen yhteystiedot:
Kunnantie 4
97500 PELLO

Maaseutusihteeri
Henri Marjeta
Puh. 040 6811 040
henri.marjeta@ylitornio.fi

Toimistopäivät Pellon kunnanvirastolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin.

Tärkeitä linkkejä:
www.mmm.fi
www.mavi.fi
www.ely-keskus.fi
www.suomi.fi
www.proagria.fi
www.evira.fi
www.mtk.fi
www.mela.fi

Pellon kunnan maatalouslomituspalveluista vastaa Tornionlaakson lomituspalvelut.

Yhteystiedot:
Tirroniemi Sirkka
lomasihteeri
Puh. 0400 947 192

Vähä Inga
johtava maatalouslomittaja
Puh. 040 838 5119

Pantsar Marja-Liisa
johtava maatalouslomittaja
Puh. 0400 947 241

Päivystys (lomitus) arkisin klo 05.45-07.00 ja 18.00-20.30, la-su klo 06.00-10.30, arkipyhinä klo 15.15-20.30
Puh. 0400 997 574