Me pärjäämä kalotilla

Bioenergiaosaaminen

Pellon kunta on muuttanut kaukolämmöntuotantonsa viime vuosien kuluessa kokonaan bioenergiapohjaiseksi. Nykyään Pellon Energia Oy:n kaukolämpö tuotetaan kokonaan uusiutuvalla energialla. Yhtiön 4,5 MWH:n lämpölaitokset toimivat puuhakkeella ja turpeella. Pellossa toimii yrityksiä, jotka tarjoavat monipuolista bioenergia-alan teknologia- ja palveluosaamistaan laajalle alueelle. Pellossa valmistetaan bioenergiaa käyttäviä lämpölaitoksia ja Pellosta toimitetaan myös lämpölaitosten  käyttämää metsähaketta sekä haketus- ja kuljetuspalvelua Suomeen ja Ruotsiin.