Me pärjäämä kalotilla

Yrittäjyys

Pello on kilpailukykyinen jokiseutukeskus, joka hyödyntää aktiivisesti sijaintiaan. Rajan läheisyys, napapiiri ja kalottialue tuovat kaikki omaleimaiset etunsa Pellon elinkeinoelämään: solmukohtana Pello on luontevasti tavaroiden ja ihmisten logistinen vaihtopaikka.

Myös houkuttelevat yrityspuistopalvelut ja kunnan edelläkävijyys muun muassa bioenergian saralla tunnetaan. Ainutlaatuisen luontonsa takia lohenkalastus- ja muu luonto- ja hyvinvointimatkailu edustavat pellolaisinta Pelloa. Ennakkoluulottomasti kasvava Pello profiloituu yhä enenevässä määrin yrittäjiä, tieto- ja etätyöntekijöitä palvelevaksi hyvän elämän keskukseksi, jossa tietoliikenne, yritysyhteisö ja yrityshotellit mahdollistavat monenlaiset uuden työn muodot. Myös työssäkäynnistä lähialueilla halutaan tehdään mahdollisimman helppoa.

Pellon Kehitys on paikallinen, luotettava ja osaava yritysneuvonnan asiantuntija, joka tarjoaa kaikille Pellossa toimiville yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville kattavat kehittämispalvelut koko yrityksen elinkaaren ajan.