Yhteystiedot

Postiosoite
Pellon kunta
Kunnantie 4
95700 PELLO

Pellon koulukeskus
Ahjotie 8
95700 PELLO

Pellon terveyskeskus
Ahjotie 4 – 6
95700 PELLO

Sähköpostiosoitteet
Kirjaamo: pellonkunta@pello.fi
Elinvoimalautakunta: elinvoimalautakunta@pello.fi
Hyvinvointilautakunta: hyvinvointilautakunta@pello.fi
Henkilöt: etunimi.sukunimi@pello.fi
(poikkeavaa muotoa olevat on mainittu alla olevassa puhelinluettelossa)

Ylitalo Eero, kunnanjohtaja, 040 631 7001 Sidonnaisuusilmoitus
Talka Eveliina, hallintosihteeri
Ratavaara Suvi, vs. hallintosihteeri, 040 713 2700

Kunnantoimiston neuvontapuhelin, 040 619 6644

ELINVOIMAPALVELUT

Talous ja hallinto
Korhonen Kai, elinvoimajohtaja, 040 674 4318 Sidonnaisuusilmoitus
Tolvanen Janne, vs. henkilöstökoordinaattori, 040 637 5334
Alaoja Marja, taloussihteeri, 040 713 2702
Pantsar Anna-Maija, taloussihteeri, 040 713 2703
Enbuska Pirjo, toimistosihteeri, 040 713 2705
Tirroniemi Katri, palkkasihteeri, 040 713 2704
Talka Iiris, toimistosihteeri, yl. edunvalvoja, 040 713 2713
Määttä Irene, toimistosihteeri, 040 713 2712
Tolppi Tatu, IT-asiantuntija, tietosuojavastaava, 040 588 7688

Työllistämistoiminta ja nuorten työpaja
Ylitalo Sinikka, aktivointikoordinaattori, 040 183 5290
Vaara Elsa, yksilövalmentaja, 040 669 3756
Mäki Kari, työpajaohjaaja, 040 713 2767
Lakkapää Sami, 040 182 9458
Keilahalli, 040 4869287

Tekninen
Pasma Kari, projektipäällikkö, 0400 358 584
Tuomas Pekka, rakennusmestari-rakennustarkastaja, 040 721 9496
Seitajärvi Asko, rakennusmestari-rakennustarkastaja, 040 626 5891
Kassinen Esa, tekninen johtaja, 040 634 1900 Sidonnaisuusilmoitus
Lampela Maarit, toimistosihteeri, 040 713 2714

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUT KOULUKESKUS

Hemmi Mari-Annika, sivistysjohtaja, 040 668 2346
Jolanki Pasi, perusopetuksen ja lukion rehtori, 040 581 1253
Kilpeläinen-Tuoma Piia, ma. alakoulun rehtori, 040 713 2762
Saukkoriipi Tarja, toimistosihteeri, peruskoulu ja lukio, 040 482 6301
Jalava Tarja, etsivä nuorisotyöntekijä-koulukuraattori, 040 574 0164

Päiväkoti
Rautio Kaisu, varhaiskasvatuksen esimies, 040 508 1355
Esikoululaisten iltapäivähoito, 040 508 1395
Pirpanat, 040 713 2717
Vekkulit, 040 713 2718
Keittiö, 040 713 2719
Turtola, 040 091 3157

Pellon peruskoulu, yläkoulu
Luoto Sisko, vs. peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja, 040 713 2755
Marjeta Eila, erityisopettaja, 0400 752 210
Yläkoulun opettajanhuone, 040 713 2757

Pellon peruskoulu, alakoulu
Alakoulun opettajanhuone, 040 713 2758
Erityisluokka, 040 713 2759
Nousiainen Anne, erityisopettaja, 040 713 2760
Nikka Tiina-Kaisa, erityisluokanopettaja, 040 713 2756
Iltapäiväkerho, 040 740 2767
Esikoululaisten päivähoito, 040 508 1395

Nuoriso-liikuntatoimi
Hiltunen Johannes, ma. liikunnanohjaaja, 040 569 2716
Ylisaukko-oja Sonja, vapaa-aikaohjaaja, nuorisotilat, 040 539 3699

Kesäsymppis
Leppäniemi Kaisa, ohjaaja, 040 701 6175

Kulttuuri- ja elokuvatoimi
Hemmi Mari-Annika, sivistysjohtaja, kulttuuriasiat, 040 668 2346
Kallioinen Miia, ma. kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava, 040 482 6302
Saukkoriipi Tarja, toimistosihteeri, Meän Opisto (kansalaisopisto), 040 482 6301
Ylisaukko-oja Sonja, vapaa-aikaohjaaja, 040 539 3699
Laitamaa Sirpa, elokuvat, 040 648 2759
Tapio-Harri Terttu, elokuvat, 040 648 2759

Kirjasto
Väkeväinen Tiina, vs. kirjastotoimenjohtaja, 040 528 0197, tiina.vakevainen(at)ylitornio.fi
Kuukasjärvi Susanna, kirjastonhoitaja, 040 713 2765
Lainaus, 040 713 2766
Kirjastoauto, 0400 392 379

Maaseutupalvelut
Marjeta Henri, maaseutusihteeri, 040 681 1040, henri.marjeta@ylitornio.fi

Lomatoimi
Pellon palvelupiste, 040 838 5119

Pellon Kehitys Oy
Rinne Mika, yritysneuvoja, 040 152 2290, etunimi@pellonkehitys.fi

Talous- ja velkaneuvonta (1.1.2019 lukien oikeusaputoimistot)
Yhteystiedot

HYVINVOINTIPALVELUT

Korteniemi Johanna, hyvinvointijohtaja, 040 581 1255 Sidonnaisuusilmoitus
Timonen Taina, hoitotyön esimies, 040 563 4358
Ikonen Anne, hoivapalveluiden esimies, 040 562 4809

Vastaanotto/päivystys
Ajanvaraus klo 8 – 16, to klo 9 – 16, 040 713 2771
Päivystävä lääkäri klo 16 – , 040 713 2743
Terveyskeskuksen fax, (016) 513 810
Rousu Heli, vastaava sairaanhoitaja, 040 758 9565
Mikkonen Maire, röntgenhoitaja, 040 713 2724
Korteniemi Sari, poli/hoitotarvikekeskuksen hoitaja, 040 713 2725
Virtanen Anja, välinehuolto, 040 713 2726
Rautiola Ritva, lääkekeskuksen hoitaja, 040 713 2730
Kivilompolo Maarit, terveydenhoitaja, työterveyshuolto, 040 592 3730
Mäki Maria, terveydenhoitaja, neuvola, 040 649 5928
Mantere Pirjo, terveydenhoitaja, neuvola, 040 767 3482
Maija Närhi, terveydenhoitaja, neuvola, 040 767 3563
Tuija Vähäkuopus, terveydenhoitaja, koulu, 040 733 5919
Piippola-Kuusijärvi Jaana, fysioterapeutti, 040 713 2735
Rundgren Henna, fysioterapeutti, 040 713 2734
Hyvärinen Katja, toimintaterapeutti,  040 653 0951
Niva Raisa, Mediatri-pääkäyttäjä, 040 642 8468

Toimistopalvelut
Kallo-Konttaniemi Onerva, toimistosihteeri, laskutus, 040 643 0390

Hammashuolto
Ajanvaraus klo 8 – 10, 040 713 2736

Laitoshoito
Vuodeosaston toimisto, 040 713 2743
Sari Buska, vastaava sairaanhoitaja 040 713 2732
Vuodeosasto, 040 713 2744
Kehitysvammaisten hoitokoti Ailakki, 040 713 2745

Sosiaalipalvelut
Sosiaalityö virka-ajan päivystyspuhelinnumero, 040 652 6618
Linna Kullervo sosiaaliohjaaja, 040 741 5519
Saukkoriipi Merja, sosiaalityöntekijä, 040 581 1254
Pieskä Sirpa, perhetyöntekijä, 0400 913 127
Seikkula Suvi, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, 040 732 8879
Jalava Tarja, etsivä nuorisotyöntekijä-koulukuraattori, 040 574 0164

Kotisairaanhoito
Saari-Pantsar Hanna, sairaanhoitaja, 040 751 7264
Mäki Tarja, terveydenhoitaja, 0400 305 290
Mäkikyrö Tarja, sairaanhoitaja, 0400 305 289
Ylisaukko-oja Tuula, sairaanhoitaja, 040 186 6637
Paakki Tiina, terveydenhoitaja, 040 487 5537
Kuru Inga, sairaanhoitaja, 040 660 3077
Tehostettu kotisairaanhoito, päivystys, 040 188 3104 (klo 7.30 – 20.30)

Mielenterveystoimisto
Särkelä Sari, sairaanhoitaja, muistihoitaja, 040 731 2506
Rautio Maija-Liisa, sairaanhoitaja, 040 653 2400
Mäki Emma-Maria, ma. sairaanhoitaja, 040 584 8131
Matinlompolo Tanja, lähihoitaja, 040 651 6978

PALVELUASUMINEN

Ikonen Anne, hoivapalveluiden esimies, 040 5624 809

Palvelukoti Kielas
040 713 2722, 040 725 3391
Sairaanhoitaja, 040 669 1002

Kotitien palveluasumisyksikkö
Kerros 1, 040 726 4478
Kerros 2, 040 726 3188
Sairaanhoitaja, 040 354 7969

Palveluasumisyksikkö Iltarusko
040 713 2741

Palveluasumisyksikkö Kamari
0400 913 154

Meänkoti -mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksikkö
040 840 4267

Toimintakeskus
Pantzare Marja, ohjaaja, 040 713 2720
Saarenpää Kaarina, hoitaja, 040 353 9466

Koivulakoti – kehitysvammaisten ryhmäkoti
040 570 8629

Kotihoito
Niemi Pilvi, palveluohjaaja, 040 579 0741

Pellon ja järvialueen päivystysnumero 0400 260 594
Turtola- Juoksenki päivystysnumero 040 757 4249
Konttajärven päivystysnumero 040 668 6053

PELLON SERVIISI OY
Kotakorva Virpi, palvelupäällikkö, isännöitsijä, 040 506 1539
Jussi Aila, palvelusihteeri, 040 630 9302
Karakko Aila, palvelusihteeri, 040 689 6515

Kiinteistö- ja rakentamispalvelut
Ylisaukko-oja Ilpo, palveluesimies, 0400 299 368
Mäki Petri, palveluvastaava, kiinteistönhoitaja, 040 578 8332
Heikurainen Heikki, kiinteistönhoitaja, 040 578 8334
Ounaslehto Niko, kiinteistönhoitaja, lämpökeskus, 040 713 2747
Pantsar Jari, kiinteistönhoitaja, lämpökeskus, 0400 181 753
Rundgren Tapani, kentänhoitaja, 0400 169 461
Lämpökeskus, päivystys, 0400 291 935
Ylipeura Reima, kunnossapitotyöntekijä, 0400 204 335
Harila Sami, kirvesmies, 040 578 8339
Sirkka Markku, kirvesmies, 040 660 8654
Kiinteistönhuollon päivystys työajan ulkopuolisina aikoina, 0400 291 935

Siivous- ja pesulapalvelut
Sirkka Kati, palveluesimies, 040 583 4656
Koulukeskus siivoojat, 040 713 2750

Pesula
Kangas Pirkko, palveluvastaava, 040 184 2306
Toimisto, 040 538 5537

Ravintokeskus
keskuskeittio@pello.fi
Arkisin klo 6 – 18, viikonloppuisin klo 6 – 17.30
Jurva Sari, palveluesimies, 040 519 5222
Lassila Anne, palveluvastaava, 040 713 2752
Valmistuskeittiö, 040 713 2753

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Rovaniemen ympäristölautakunta vastaa Pellon ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto järjestää eläinlääkinnän palvelut Rovaniemen lisäksi Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa. Valvontaeläinlääkärit toimivat koko yhteistoiminta-alueella.

Pekka Salminen eläinlääkäri, 0400 396 941, pk.salminen@pp.inet.fi
Eläinlääkärin virka-ajan ulkopuolisen kiireellisen eläinlääkäriavun päivystys, 0600 14420.
Arkisin klo 15 – 08 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä, maksullinen numero, johon soittaminen maksaa 1,52€/min.

Nuohous (Lapin pelastuslaitos)
Rovaniemen Nuohous ja Ilmastointi, 040 751 7028, mikko.muotka@gmail.com