Vastaa kyselyyn Pellon ja Ylitornion liikenneturvallisuudesta

Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat käynnistäneet liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiselle. Suunnittelun tavoitteena on tehdä esitykset pienehköistä ja lyhyellä aikavälillä toteutettavista liikenneympäristön parannustoimista.

Asukaskyselyn avulla sinulla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa alueesi liikenneratkaisuihin ja nostaa esille havaitsemiasi liikenteellisiä ongelmia. Kyselyn tuloksia käytetään apuna toimenpiteiden suunnittelussa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kyselyn ensimmäisessä osassa kysytään vastaajien taustatietoja sekä näkemyksiä kuntanne liikenneturvallisuustilanteesta ja toisessa osassa voi antaa kartalle kohdistettua palautetta.

Kyselyyn voi vastata internetissä osoitteessa:

http://query.eharava.fi/1619

Kyselyn paperiversio on saatavilla ja vastattavissa Pellon kirjastossa.

Kyselyn vastausaika päättyy 23.5.2016.

Lisätiedot:
Pellon kunta, Tapio Lindén, p. 0400 358  584

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Lämsä, p. 0295 037 240

Ramboll Finland Oy, Erkki Sarjanoja, p. 040 576 0484

www.pello.fi
www.ely-keskus.fi/lappi