Sairaanhoitajan vastaanotto
-

Sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolle voitte pyrkiä äkillisen ns. päivystysasian tai pitkittyneen terveysongelman vuoksi. Sairaanhoitajan vastaanotolle pääseminen merkitsee teille hoidon tarpeen määrityksen nopeutumista sekä mahdollisuutta valita sairaanhoitajan tai lääkärin välillä. Tarvittaessa sairaanhoitaja ohjaa teidät edelleen lääkärin vastaanotolle tai neuvottelee hoidostanne lääkärin kanssa. Vastaanotolla käyntinne, tutkimukset, ohjaus, hoidon toteutus sekä jatkosuunnitelma kirjataan tarkasti sairaskertomukseen. Tämä takaa hoitonne jatkuvuuden ja turvallisuuden.

Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan

Äkilliset terveysongelmat ja päivystykset, joiden hoidon tarpeen sairaanhoitaja määrittelee. Infektiopotilaat (flunssa-, virtsatie-, ja silmäinfektiopotilaat), sairaanhoitajalla on mahdollisuus määrätä teille päivystyskokeita ja röntgenkuvauksia lääkärin ohjeen mukaan, joiden perusteella hän määrittelee hoidon tarpeen.

 • pitkäaikaiset haavat ja säärihaavat
 • pienten haavojen liimaus, sitominen ja siteiden vaihto
 • erilaiset venähdykset, lastoitukset, teippaukset
 • korvahuuhtelut
 • ihopotilaat

Leikkaukseen menevien potilaiden ohjaus, neuvonta ja leikkauskuntoiseksi saattaminen

 • Lyhki- eli lyhytjälkihoitokirurgiset potilaat
 • Leiko eli samana päivänä leikkaukseen kotoa menevät, leikkauksen jälkeen osastolle siirtyvät potilaat
 • ennen leikkausta kirurgiselle vuodeosastolle menevät potilaat, joiden leikkauskuntoisuus tarkistetaan ensin omassa terveyskeskuksessa. Sairaanhoitaja ohjelmoi tarvittavat laboratoriokokeet, röntgenkuvat ja vastaanottokäynnin, yksilöllisesti ja leikkauksen mukaan.

Pitkäaikaissairautta sairastavien potilaiden seuranta ja ohjaus

 • Astma- ja keuhkoahtaumapotilaat
 • spirometria, pef, lääkityksen ohjaus
 • Nivelreumapotilaat
 • laboratoriokokeiden ja lääkityksen vaikutuksen seuranta
 • Siedätyshoitopotilaat
 • Sytostaatti- tai muuta lääkkeellistä hoitoa saavat potilaat
 • lääkitysten ohjaus ja neuvonta etenkin aloitusvaiheessa, esimerkiksi Marevan

Sairaanhoitajalla on mahdollisuus neuvotella lääkärin kanssa. Tarvittaessa sairaanhoitaja ohjaa teidät lääkärin vastaanotolle. Kehitämme sairaanhoitajan vastaanoton toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.