-

Osasto

Pellon terveyskeskuksessa on 12-paikkainen akuutti-ja kuntoutusosasto, jonka toiminta on ympärivuorokautista. Vuodeosastolla hoidamme äkillisesti sairastuneita, tutkimus- ja kuntoutuspotilaita. Virka-ajan ulkopuolella hoidamme myös kiirevastaanoton asiakkaita sekä teemme hoidon tarpeen arvioita.

Osastolla hoidamme potilaita moniammatillisesti ja tavoitteenamme on hyvä hoito. Hoitoon tulevat tutkitaan, heidän toimintakykynsä arvioidaan ja heidän lääkehoitonsa tarkistetaan sekä päivitetään. Koko henkilökunta käyttää hoitotyössä yksilövastuista kuntouttavaa työotetta. Potilaat kotiutetaan aina omaisten kanssa yhteistyössä. Kotiin annettavia palveluita kuten kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua voidaan suunnitelmallisesti hyödyntää tukemaan kotona pärjäämistä. Pellon terveyskeskuksen vuodeosastolla annetaan myös saattohoitoa.

Vuodeosaston ovessa oleva koodilukko on turvallisuutta parantamassa.

Arkisin n. klo 9 – 11 on lääkärin kierto osastolla.  Mikäli haluatte keskustella lääkärin kanssa omaisenne hoidosta, suosittelemme sopimaan asiasta hoitajan kanssa etukäteen.

Viikonloppuisin lauantaina on Pellon terveyskeskuksessa lyhyt lääkärin kiirevastaanotto klo 10 - 14.  Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella lääkäriä ei talossa ole, vaan tarvittaessa konsultoimme puhelimitse Ivalon ympärivuorokautisesti päivystävää lääkäriä.

Osaston toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

  • Asiakaslähtöisyys: Hoidon yksilöllisyys, turvallisuus ja jatkuvuus
  • Kuntouttamista edistävä työtapa
  • Vastuullisuus ja taloudellisuus
  • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Vuodeosaston puhelinnumerot

Osasto 040 713 2743

Tiedustelut potilaan voinnista klo 12 – 14 tai 17 – 18. Mikäli potilaan voinnissa tulee muutoksia, siitä tiedotetaan lähiomaiselle.  Tietoja annetaan ainoastaan potilaan papereihin kirjatulle lähiomaiselle/yhteyshenkilölle. Toivomme, että lähiomaiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa muille omaisille potilaan voinnista.

Vierailuaika

Vierailuaika on klo 12 – 18 joka päivä.

Muina aikoina vierailusta voi neuvotella hoitajien kanssa.  Olette tervetulleita myös ruokailujen aikana ja voitte osallistua potilaan avustamiseen ruokailussa.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, mikäli vierailija ja potilas / asiakas käyttää kirurgista suunenäsuojaa, huolehtii käsidesinfektiosta ja pitää turvaväliä.

Kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilta alueilta tulevia vierailijoita suositellaan käymään koronapika-antigeenitestissä mahdollisuuksien mukaan ennen vierailua.

Saattohoitohuone

Osastolla voi yöpyä silloin, kun omainen haluaa olla lähellä huonokuntoista potilasta tai kuolevaa läheistään ympäri vuorokauden. Aamupala tarjotaan omaiselle.

Puhelin

Potilas voi käyttää osastolla omaa matkapuhelinta, tablettia tai tietokonetta.

Kukat

Voimakastuoksuisia kukkia kannattaa välttää. Samassa huoneessa voi olla potilas, joka sairastaa allergiaa tai astmaa.

Henkilökohtaiset tavarat

Terveyskeskus ei vastaa potilaiden henkilökohtaisista tavaroista, muutoin kuin siinä tapauksessa, että hoitaja pyytää tuomaan hoidon kannalta tarpeellisia henkilökohtaisia välineitä, esim. partakoneet, aamutossut jne.

Toivomme, että tavarat tuodaan merkattuina.
________________________________________
Vuodeosasto
puh. 040 713 2743 ja 040 713 2744
sähköposti: vuodeosasto@pello.fi

Hoitotyön esimies Taina Timonen
puh. 040 563 4358
taina.timonen@pello.fi
Palvelukoti Iltarusko
puh. 040 713 2741

Lisätiedot

Timonen, Taina

Hoitotyön esimies

Terveyskeskus, osastohoito

Vuodeosaston toimisto