Koulu- ja opiskeluterveydenhoito
-

Koulu- ja opiskeluterveydenhoito

Kouluterveydenhoito on tarkoitettu peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
  • oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen vuosittain
  • oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan suun terveydenhuolto
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja oppilaan tukeminen, pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset.

 

Lisätiedot

Paakki, Tiina

Kouluterveydenhoitaja