-

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Lapin sairaanhoitopiirin potilasasiamies toimii myös Inarin, Utsjoen, Kittilän, Kolarin, Pellon, Muonion ja Enontekiön kuntien potilasasiamiehenä.

Yhteystiedot:

Heidi Lahdensivu
Potilasasiamies
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Postiosoite: PL 8041, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Vilkka, Porokatu 32, 1 krs., 96101 Rovaniemi
puh. 040 506 0083
heidi.lahdensivu@lshp.fi

Tapaamiset potilasasiamiehen kanssa tulee sopia aina etukäteen.

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun

Pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin. Potilaan oikeudet (https://www.pvk.fi/korvauksenhakija/potilaan-oikeudet/- linkki potilasvakuutuskeskuksen sivuille, avautuu uuteen ikkunaan)

Muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teko

Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen terveyskeskuksen vastaavalle lääkärille.

  • Muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä
  • Muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia
  • Potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa
  • Tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken
  • Muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin
  • Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, potilasasiamies auttaa vireillepanossa
  • Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa  valvoville viranomaisille

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus -lomake (PDF)

Potilasvakuutus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista. Potilasvakuutuskeskus (https://www.pvk.fi/ - linkki potilasvakuutuskeskuksen sivuille, avautuu uuteen ikkunaan)

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneista kustannuksista.