Asiakkaan ja potilaan oikeudet
-

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla. Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus, ja sen on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Palvelujen saatavuus

Apua tarvitsevalla on oikeus saada terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa.

Salassapito

Terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään.

Lisätietoa saat tietosuojasivulta sekä lomakkeet tietojen tarkastamista varten lomakesivun tietosuojaosiosta.