-

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto. Vuonna 2020–2021 maksukatto on 683 €. Uusi jakso alkaa vuosittain aina 1.1. ja päättyy 31.12.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Asiakasmaksulain 6 a §:n nojalla maksukattoon sisältyvät kalenterivuoden aikana perityt seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa säädetyt maksut:

 • käyntimaksut terveyskeskuslääkärin luona
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukattoon EI lasketa mukaan maksuja

 • hammashoidosta
 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 € hoitopäivämaksu (2020–2021)

Maksukaton täyttyminen todistetaan vapaakortilla, jonka saa siitä julkisen terveydenhuollon toimipaikasta, jossa maksukatto on täyttynyt.