-

Asiakasmaksut

Tältä sivulta löydät tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden yleisimmistä asiakasmaksuista ja maksukatosta.

Terveydenhuollon asiakasmaksut (PDF)
Terveydenhuollon muut asiakasmaksut (PDF)

 • Käyntimaksua ei peritä veteraaneilta eikä alle 18-vuotiailta
 • Perumattomasta lääkärin vastaanottoajasta peritään 15-vuotta täyttäneeltä 50,80 € sakkomaksu

Laskut toimitetaan postitse. Voit tilata laskut myös verkkolaskuina omasta pankistasi.

Palvelu Maksu
Lääkärin vastaanotto, 18-vuotta täyttäneiltä  

Käyntimaksu, enintään kolmelta (3) käynniltä kalenterivuodessa

20,60 €
Päivystyskäyntimaksu  
Kiirevastaanottokäynti lauantaisin klo 10-14 peritään jokaiselta käynniltä
Virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä perii maksun Lapin sairaanhoitopiiri
Alle 18-vuotiaalta maksua ei peritä
28,30 €
Sairaanhoitajan vastaanottokäyntimaksu sairaanhoidollisesta syystä  
Käyntimaksu, enintään kolmelta (3) käynniltä kalenterivuodessa
Maksuttomat käynnit:
 • alle 18-vuotiaat
 • veteraanit
 • terveystarkastukset
 • psykiatrisen sairaanhoitajan käynnit
 • hoitajan käynnin muuttuessalääkärikäynniksi
 • INR- vastaanoton käynnit
 • ryhmäkäynnit
 • hoitotarvikejakelu
 • työ- ja liikennetapaturmakäynnit (laskutetaan vakuutusyhtiöltä)
11,40 €
Rokotuskäynti  
Rokotuskäynti, joka ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan 19,80 €
Yksityislääkärin lähetteellä tehdy laboratorio- ja kuvantamistutkimukset  
Todellisten kustannusten mukaan  
Holter-tutkimus 203,20 €
Unipolygrafia 129,20 €
Rasitus-EKG -tutkimus 197,70 €
Röntgentutkimus 117,21 €
Röntgen-CD 13,00 €
EKG-tutkimus 14,00 €
Laboratorio 8,04 €
Tietopyyntömaksu  
Kun rekisteritietoja pyydetään kirjallisena useamman kerran vuodessa.
Koskee erillisellä lomakkeella arkistosta pyydettäviä tietoja.
29,60 €
Perumaton ajanvaraus  
Lääkärin, sairaanhoitajan, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä
silmänpohjankuvauksen käyttämättä ja perumatta jätetty ajanvaraus.
Peritään jokaisesta perumattomasta ajasta. Peritään 15 vuotta täyttäneiltä.
Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan perumatta jättämiseen on
hyväksyttävä syy.
50,80 €
Siedätyshoitokäynti  
Peritään joka kerralla 11,40 €
Jalkojenhoitokäynti  
Peritään joka kerralla 11,40 €
Hoitotarvikkeet  
Ao. hoitotarviketoimittajan perimä hinta  
Erikoissairaanhoito  
Erikoissairaanhoidon käyntimaksu 41,20 €
Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian maksu 135,10 €
Maksut lääkärintodistuksista  
A-todistus maksuton
Nuorison terveystodistus maksuton
B1-lääkärinlausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten maksuton
Muut B1-lausunnot ja lääkärin ja hammaslääkärin todistukset 50,80 €
Ajokorttitodistus 61,00 €
Muut avosairaanhoidon käynneistä perittävät maksut  
Fysioterapia , käyntikerta, maksu peritään myös alle 18-vuotiaalta 11,40 €
Sarjassa annettava hoito, hoitokerta, enintään 45 kertaa/vuosi
Maksu peritään 18-vuotta täyttäneiltä
11,40 €
Hoitopäivämaksut vuodeosastolla  
Lyhytaikainen laitoshoito, hoitopäivä 48,90 €
Maksukaton (683 €) ylittymisen jälkeen, hoitopäivä 22,50 €
Pitkäaikainen laitoshoito on maksukyvyn mukainen, käyttövaroiksi tulee
jäädä vähintään 110 €/kk
 
Päivä- ja yöhoidonmaksu (tarkkailumaksu), vuorokausi 22,50 €
Lääkinnällinen kuntoutushoito vammaiselle henkilölle
vuodeosastolla, hoitopäivä
16,90 €
Kotisairaanhoito  
Kotisairaanhoito käynti 12,00 €
Tehostettu kotisairaanhoito käynti 12,00 €
Tehostetun kotisairaanhoidon vuorokausimaksu,
jos käyntejä enemmän kuin yksi/vrk
22,00 €
Lääkärin tai hammaslääkärin suorittama kotisairaanhoidon käynti 18,90 €
Hammashuollon maksut  
Hammashoito on maksullista kaikille 18 vuotta täyttäneille. Jokaiselta
käyntikerralta peritään käyntimaksu. Lasku annetaan hammashoitolassa
käynnin yhteydessä tai lähetetään postitse kotiin. Kunnallisesta
hammashoidosta ei saa Kela-korvausta.
 
Perusmaksu, hammaslääkäri 13,10 €
Perusmaksu, suuhygienisti 10,20 €
Perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,20 €
Lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta asiakasmaksuasetuksen
toimenpideluokituksen mukainen maksu