-

Kehitysvammaisten avopalvelut ja työtoiminta

Toimintakeskus, Asematie 5, avoinna ma - pe, klo 9 - 14, puh. 040 713 2720 Tervetuloa!

Pellon toimintakeskus on oma yksikkö, joka tarjoaa työtoimintapalveluja sekä päivätoiminta- ja kuntoutusohjauspalveluja.

Asiakkaina ovat kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa sekä toiminnanohjauksessa tukea tarvitsevat henkilöt.

Toimintakeskuksen tavoitteena on tarjota toiminnan mielekkyyden ja monipuolisuuden avulla haasteellista työtä ja toimintaa sekä elämän taitojen kehittymistä tekijöilleen. Työtä ja askareita tuetaan vahvistamalla omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Perustehtävää toteutetaan vastaamalla erilaisten asiakasryhmien asettamiin erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin.

Toimintakeskuksessa työskentelee työ- ja päivätoiminnan asiantuntijat, kukin omalla toiminta-alueellaan. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluja.  Merkittävä yhteistyömuoto on kunnan eri sektoreiden, kotien ja asumispalvelujen kanssa tehtävä yhteistyö.

Vammaisten ja vajaakuntoisten päivä- ja työtoiminta

”Toiminnan tarkoituksena on tukea kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten selviytymistä mahdollisimman itsenäisenä jokapäiväisessä elämässä. Järjestetään mielekästä toimintaa, joka ylläpitää toimintakykyä ja antaa uusia toimintamalleja. Annetaan mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja omaisille mahdollisuus vapaa-aikaan ja lepoon. Tuetaan kotona asumista.”

Asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma, jossa tarkastellaan asiakkaan palvelujen tarvetta ja sovitaan työosuusrahan määrästä

Avotyötoimintaa on kunnan ja yksityisten työpaikoissa, esimerkiksi kiinteistönhuollossa, palvelutaloissa, kaupoissa, ravintokeskuksella

Päivä- ja työtoiminta toimintakeskuksella pitää sisällään seuraavia asioita:

  • käden taidot: käsityöt, taide
  • pelit, kirjoittaminen, lukeminen
  • liikunta, ulkoilu, musiikki
  • keittiöaskareet, siivous
  • retket
  • valmistamme tuotteita myös myyntiin, myymälä on avoinna arkisin varmimmin aamupäivällä

Kehitysvammaisten kotihoidonohjaus

  • ohjausta ja tukea aikuisille kehitysvammaisille kodin askareisiin ja elämänhallintaan
  • lapsiperheille tukea kasvatukseen ja palveluohjausta

Käsitöitä

Käsityömyymälä tarjoaa toimintakeskuksen tarjoaman työn tuloksia.

Myymälään voi poiketa ostoksille. Tervetuloa!

Lisätiedot