-

Koivulakoti

Asumisen edellytyksenä on toimiva asunto ja sopivat palvelut

"Kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut järjestetään ensisijaisesti vammaispalvelulain nojalla silloin, kun ne ovat riittäviä ja sopivia sekä kehitysvammaisen henkilön edun mukaisia. Vammaispalvelulaki on siis lähtökohtaisesti ensisijainen kehitysvammalakiin nähden.

Palveluja on järjestettävä kehitysvammalain nojalla, jos sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia.

Kehitysvammalain soveltaminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia. Riittää, että henkilön kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt ja että tämä johtuu synnynnäisestä tai kehitysiässä saadusta sairaudesta tai vammasta. Jotta kehitysvammaisuudesta voidaan puhua, vammaisuuden tulee ilmetä lapsuudessa tai viimeistään nuoruudessa ennen 18 vuoden ikää."

Sekä vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen että kehitysvammalain perusteella järjestetty asuminen on järjestetty Pellossa joustavasti henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lähtökohtana on, että henkilöllä on hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaava esteetön ja toimiva asunto. Henkilön toiveita, tarpeita ja näkemystä on kuultava asunnon ja palvelujen järjestämisessä.

Koivulakoti tarjoaa kehitysvammaisille henkilöille kodinomaista ja turvallista asumista. Kodissamme asukkaat osallistuvat aktiivisesti arjessa toimintakeskuksen toimintaan kukin toimintakykynsä mukaan.

Päivätoiminta on kiinteä osa arkeamme ja vapaa-ajantoiminta on vilkasta. Toimintakeskuksella on omat päivätoiminnan ohjaajat, joka vastaavat toiminnan tavoitteellisesta toteutuksesta. Pellon toimintakeskus on oma yksikkö, joka tarjoaa työtoimintapalveluja sekä päivätoiminta- ja kuntoutusohjauspalveluja.  Asiakkaina ovat kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa sekä toiminnanohjauksessa tukea tarvitsevat henkilöt. Toimintakeskuksen päivätoiminta on osa arkea ja asukkaiden aktiivista elämää.

Toimintakeskuksen tavoitteena on tarjota toiminnan mielekkyyden ja monipuolisuuden avulla haasteellista työtä ja toimintaa sekä elämän taitojen kehittymistä tekijöilleen. Työtä ja askareita tuetaan vahvistamalla omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Perustehtävää toteutetaan vastaamalla erilaisten asiakasryhmien asettamiin erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin.

Toimintakeskus sijaitsee lyhyen matkan päässä palvelukodista. Viikot rakentuvat yksilötöistä, kädentaidoista, luovasta itseilmaisusta, ryhmätoiminnoista, liikunnasta ja musiikista. Asiakkaiden yksilölliset kyvyt huomioidaan ja mahdollistetaan jokaiselle ryhmäläiselle erilaisia elämyksiä ja mielekästä sisältöä. Jokaisella Koivulakodin asukkaalla on lukuisia yksilöllisiä taitoja, kiinnostuksen kohteita ja persoonallisia ominaisuuksia, joita voimme arjessa arvostaa ja vahvistaa.

Koivulakodissa jokaisella asukkaalla on wc:llä ja suihkulla varustettu oma huone, jonka saa sisustaa mieleisekseen omilla kalusteilla ja esineillä. Yhteisissä, viihtyisissä ja kauniisti sisustetuissa oleskelutiloissa ruokaillaan ja vietetään yhteistä aikaa.

Koivulakoti sijaitsee Pellon keskustassa. Viihtyisässä rivitalossa on yhteensä 13 asukaspaikkaa. Koivulakoti tarjoaa tehostettua palveluasumista vammaisille ja kehitysvammaisille kodinomaisessa asumisympäristössä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on paikalla ympäri vuorokauden. Tilojen yksinkertaisuuteen ja selkeyteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Koivulakotiin tulee myös oma luontoaiheinen aistihuone, jossa asukkaat voivat rentoutua ja rauhoittua toiminnallisen päivän jälkeen.

Koivulakoti on yksitasoinen talo ja taloa ympäröi viihtyisä piha-alue, jossa oleskellaan paljon sään salliessa.

Paikkatilanne sekä intervallitiedustelut:
Hoivapalveluiden esimies: Marja Sipola 040 661 9454

Palveluyksikön vastaava ohjaaja

Henkilökunta 24/7

Palveluyksikön sairaanhoitaja

Toimintakeskus

Paikkatilanne ja intervallitiedustelut

Sosiaalipalveluista vastaava