-

Vammaispalvelut

Vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua. 

Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä. 

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. erilaisia vammaisten palveluita ja tukitoimia ovat:

  • apuvälinepalvelut
  • asunnon muutostyöt
  • henkilökohtainen apu
  • kuljetuspalvelut
  • palveluasuminen
  • sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus
  • kehitysvammaisten erityispalvelut
  • kuntoutus
  • perhehoito.

 

Lisätietoja

Kostamo, Mattus

Sosiaalityöntekijä

Jeminen, Maria

ma. Sosiaalityöntekijä

Seikkula, Suvi

Sosiaalityöntekijä, sosiaalihuollon johtava viranhaltija