-

Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tavoittaa kunnan sosiaalitoimistosta.

Sosiaalitoimisto

Opintie 7 B
95700 Pello

Avoinna arkisin klo 9 – 11 ja 12 – 15

Sosiaalityöntekijöiden puhelintunti arkisin klo 10 – 11

Sosiaalipäivystys virka-aikaan, puh. 040 652 6618.

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella puh. 040 726 6965. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on tarkoitettu lasten ja aikuisten kiireelliseen avuntarpeeseen (esim. lastensuojelullinen hätä, aikuinen tai vanhus heitteillä).

Mikäli numero ei vastaa, soittakaa hätäkeskukseen 112.

Sosiaalityön palvelut

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta (PDF)

Sosiaalityönteko

  • lastensuojelu
  • perheneuvonta
  • lastenvalvoja
  • toimeentuloturva
  • päihdehuolto
  • vammaispalvelut

Hoiva- ja huolenpitopalvelut

Kehitysvammaisten avopalvelut ja työtoiminta

  • kehitysvammaisten avopalvelut

Lastensuojelu, päihdehuolto

Saukkoriipi, Merja

Sosiaalityöntekijä

Lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelu, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus

Seikkula, Suvi

Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä

Toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, päihdehuolto, vammaispalveluasiat, sosiaalinen kuntoutus

Linna, Kullervo

Sosiaaliohjaaja