-

Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat tavoittaa kunnan sosiaalitoimistosta.

Sosiaalitoimisto

Opintie 7 B
95700 Pello

Sosiaalitoimiston puhelinaika arkisin klo 12-13 (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat)

Avoinna arkisin klo 9 – 11 ja 12 – 15

Sosiaalipäivystys virka-aikaan, puh. 040 652 6618.

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella puh. 040 726 6965. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on tarkoitettu lasten ja aikuisten kiireelliseen avuntarpeeseen (esim. lastensuojelullinen hätä, aikuinen tai vanhus heitteillä).

Mikäli numero ei vastaa, soittakaa hätäkeskukseen 112.

Sosiaalityön palvelut

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta (PDF)

Lastensuojelu, perhesosiaalityö, päihdehuolto

Kostamo, Mattus

Sosiaalityöntekijä

Lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelu, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus

Seikkula, Suvi

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja

Toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, päihdehuolto, vammaispalveluasiat, sosiaalinen kuntoutus

Linna, Kullervo

Sosiaaliohjaaja

Perhesosiaalityö, vammaispalvelut

Rundgren, Marika

Perhetyöntekijä

Lastenvalvojan tehtävät, perheoikeudelliset palvelut

Kumpula, Raija

Lastenvalvoja

Välitystilit, ohjaus Kelan etuuksien hakemisessa

Talka, Iiris

Toimistosihteeri