-

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää tietyin edellytyksin vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella.

Kuljetuspalveluhakemus (PDF)

Pellon kunnan matkaomavastuutaulukko (PDF)

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

(Vammaispalvelulaki 8 § 2 mom.)
Palvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman erityisiä tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet (PDF)

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

(Sosiaalihuoltolaki 23 §) 
Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on liikuntarajoitteita ja vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä tai kunnan järjestämää asiointiliikennettä, jotka eivät kuitenkaan ole vaikeavammaisia ja tarvitsevat taloudellista tukea asiointi- ja/tai virkistysmatkojen järjestämiseen. Palvelu on tulo- ja varallisuussidonnainen etuus.

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet (PDF)

Lisätietoja

Kostamo, Mattus

Sosiaalityöntekijä

Jeminen, Maria

ma. Sosiaalityöntekijä