-

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnin tarkoituksena on mahdollistaa ikäihmiselle oikea apu ajoissa.  Arvioinnilla jaetaan tietoa kunnan palveluista ja avustetaan etuuksien hakemisessa.

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko ikäihmisellä tarvetta esimerkiksi

  • kotihoitoon
  • asumispalveluihin
  • asunnon muutostöihin
  • omaishoidontukeen
  • kuljetuspalveluun
  • eläkkeen saajan hoitotukeen

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, hänen omaisensa tai muu ammattilainen. Arvioinnin tekee kunnan palveluohjaaja kotikäynnillä.

Lisätiedot