-

Palveluasuminen

Palveluasumiseen haetaan erillisellä hakemuksella, joka palautetaan hoivapalveluiden esimiehelle. Hakija itse allekirjoittaa hakemuksen ja sitoutuu näin ottamaan hänelle tarjotun paikan vastaan.

Palveluasumishakemus (PDF)
Pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu (Pirtti, Kamari, Meän koti) (PDF)
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon palvelumaksut (Kielas, Kotitie, Iltarusko) (PDF)

Tavallinen palveluasuminen

Tavallinen palveluasuminen on ajankohtaista silloin, kun asiakas tarvitsee toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista, mutta selviytyy kuitenkin ilman yöhoitoa. Tavallisessa palveluasumisessa hoitajat ovat käytettävissä klo 7-21.

Huoneensa asiakkaat sisustavat ja kalustavat omilla tavaroillaan. Sairaanhoito / kotisairaanhoitopalvelut, sauna ja asiointiapu palvelukodin ympäristössä kerran viikossa sisältyvät hoivapalvelumaksuun. Pellossa tavallista palveluasumista tarjotaan kahdessa yksikössä.

Kielas, Pirtti

Kotitie 5, 95700 Pello
Puh. 040 713 2722, 040 725 3391
Sairaanhoitaja, 040 669 1002
Pirtti on 17-paikkainen tavallista palveluasumista tarjoava asumisyksikkö.

Kamari

Tukitie 4, 95700 Pello
Puh. 0400 913 154
Kamari on 10-paikkainen rivitalossa toimiva palveluasumisyksikkö.

Asumisyksikkö Meän koti

Tukitie 2, 95700 Pello
Puh. 040 840 4267
Tavallista palveluasumista tarjoava mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja muiden tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Asukkaat saavat apua päivittäin sekä valvontaa yöaikana, sillä henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Palveluasuminen sisältää aina asunnon ja asumiseen liittyvät palvelut. Huoneensa asiakkaat sisustavat ja kalustavat omilla tavaroillaan. Sairaanhoito/kotisairaanhoitopalvelut, sauna ja asiointiapu palvelukodin ympäristössä kerran viikossa sisältyvät hoivapalvelumaksuun.

Kielas, Tupa

Kotitie 5, 95700 Pello
Puh. 040 713 2722, 040 725 3391
Puh. sairaanhoitaja, 040 669 1002
Tupa on 17-paikkainen palveluasumisyksikkö.

Kotitien palvelukoti

Kotitie 3, 95700 Pello
Puh. 1. kerros, 040 726 4478
Puh. 2. kerros, 040 726 3188
Puh. sairaanhoitaja, 040 354 7969
Kotitien palvelukoti on 22 -paikkainen kerrostalossa toimiva palveluasumisyksikkö. Asunnot sijaitsevat kahdessa kerroksessa.

Iltarusko

Ahjotie 4-6, 95700 Pello
Puh. 040 713 2741
Iltarusko on 11 -paikkainen tehostettua palveluasumista tarjoava asumisyksikkö. Erityisesti Iltarusko sopii henkilöille, joiden muistisairaus on pitkälle edennyt.

Intervallihoito

Intervallihoito on tarkoitettu kaikille lyhytaikaista hoitoa tarvitseville henkilöille. Intervallijaksot voivat olla kertaluontoisia tai jaksotettuja, jolloin asiakas käy intervallissa etukäteen sovittuina aikoina. Intervallin on tarkoitus tukea asiakkaan hoitoa ja omaishoitajan jaksamista.

Lisätiedot

Ikonen, Anne

Senioripalveluiden esimies

Sipola, Marja

Hoivapalveluiden esimies

Niemi, Pilvi

Palveluohjaaja