-

Omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla kotona. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoidontuen hakemus (PDF)


Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry Pellossa

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry toimisto osoitteessa: Linjatie 2, 95700 Pello

Yhdistyksestä saat tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista. Yhdistys järjestää mm. tietoiskuja, neuvontaa ja vertaistukiryhmiä. Yhdistyksen järjestämään toimintaan voi tulla mukaan kaikki omaishoitotilanteessa olevat,  ei tarvitse olla kunnallisen omaishoidontuen saaja.

Länsi-Pohjan omaishoitajat ry tarjoaa kaikille omaishoitoperheille maksutonta OmaisOiva-hetkeä, jonka tarkoituksena on antaa hoitajalle hengähdyshetki juttutuokion merkeissä tai aikaa tehdä omia asioita. Hoidettavalle järjestetään seuraa siksi aikaa esimerkiksi pelailun tai kahvittelun merkeissä.

Lisätietoja Satu Uusimaa, OmaisOiva vastaava puh. 0400 717 393.

Länsi-Pohjan Omaishoitajien kotisivut (linkki aukeaa yhdistyksen sivuille).

Omaishoitajille tuettu loma

Omaishoitajille suunnattu tuettu loma teemalla ”Yhdessä enemmän” Kaakamossa Lomakoti Lepolassa 28.6. - 3.7.2021.

Hakulomakkeen voit pyytää Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry:n toimistolta Pellossa, Satu 0400 717 393. Lomakkeen voit myös täyttää sähköisesti osoitteessa: https://hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle/. Voit myös ladata lomakkeen tästä linkistä (PDF). Hakuaika 30.1. - 30.3.2021.

Loma toteutetaan STEAn tuella ja yhteistyössä Hyvinvointilomat ry.n kanssa.


Erityislasten Omaiset ELO ry Pellossa

ELO eli Erityislasten Omaiset ELO ry on vuodesta 2000 toiminut vertaistukiyhdistys, joka toimii yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Erityisperheeksi määritellään perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Diagnosoidut tai diagnosoimattomat tuen tarpeet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai sosiaalisia. ELOlaiseksi pääsee jokainen, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksiaan erityislasten ja -perheiden elämästä. ELO tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa erityislapsille, -nuorille ja heidän perheilleen, kahdentoista kunnan alueella. Pellossa on tarjolla ELOn paikallistoimintaa.

Erityislasten Omaisten kotisivu (linkki aukeaa yhdistyksen sivuille).