Elethään hyvvää elämää!

Tietosuoja

Tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta 2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilörekistereihin. Rekisteriselosteesta ilmenee mitä tietoja on tallennettu, tietojen keräämisen peruste, mihin tietoja käytetään, kuka on rekisteristä vastaava rekisterinpitäjä ja mitä suojausperiaatteita rekisterissä käytetään.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Tietojen käsittelyperuste

Suurin osa Pellon kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, julkisen vallan käyttämiseen tai yleiseen etuun. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tarkastuspyyntö ja korjausvaatimus

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tietoja voi myös pyytää korjaamaan tai poistamaan.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake
Rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomake
Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Tarkastuspyyntö tai korjaamisvaatimus voidaan tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai toimittamalla täytetty lomake rekisterinpitäjälle osoitettuna. Rekisterinpitäjien yhteystiedot löytyvät rekisteri- ja tietosuojaselosteista. Lomakkeet voi toimittaa myös Pellon kunnan kirjaamoon.

Pellon kunta / kirjaamo
Kunnantie 4
95700 PELLO
pellonkunta@pello.fi

Tuleviin tarkastuspyyntöihin ja korjaamisvaatimuksiin pyritään vastaamaan kuukauden kuluessa.

Lisätietoa: tietosuojavastaava Tatu Tolppi, tietosuojavastaava@pello.fi

Tietosuojaselosteet (rekisteriseloste + informointiosa)

Asianhallintajärjestelmänrekisteri
G Suite for Education -käyttäjärekisteri
Kiinteistöpörssin asiakasrekisteri
KuntaNet, Rakennusvalvonta
Kuntarekry.fi
Mediatri, potilasrekisteri
Mediatri, potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttäjärekisteri
Multiprimus, kouluhallintojärjestelmä
Peda.net, sähköinen työskentely-ympäristö
Personec F, palkka- ja henkilötietojärjestelmä
Pro Consona, Lastenvalvoja
Pro Consona, Sosiaalityö
Pro Consona, Vanhustyö
Pro Consona, Päivähoito
Sidonnaisuusrekisteri
Taloushallinnon rekisteri
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteri
Yksityistieavustusrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto, Varda

Yhtiöt

As Oy Mukanvainio
KOY Pellon Vuokra-asunnot
Pellon Lämpöverkko Oy
Pellon Serviisi Oy