Elethään hyvvää elämää!

Pellon kuntastrategia ja keskeiset asiakirjat

Kunnan strategiasta päättää kunnanvaltuusto. Kuntastrategian tarkastelujakso on 2 valtuustokautta (8 vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kuntastrategiassa valtuusto asettaa tavoitteet, toteuttamisohjelmat ja mittarit.

Valtuustoryhmät tekevät valtuustokaudeksi kuntastrategian toteuttamisesta sopimuksen, jossa sovitaan viestinnän yhteiset periaatteet, luottamuspaikkojen jako sekä yhteisten ryhmäpalavereiden toteutusmallit. Kokousajat sovitaan vuosittain.

Valtuusto päättää kunnan palvelujen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeellisista prosesseista ydinprosessitasolla.

Pellon Kuntastrategia 2015-2020

Kuntastrategia on koko Pellon kuntayhteisön tulevaisuuden strategia. Tulevaisuuden tahtotilan toteutumiseen vaikuttavat laajasti kunnan eri toimijat, joten kuntastrategia ei ole ainoastaan kuntaorganisaation strategia. Pellon Kuntastrategian toteutumisen kannalta keskeisiä toimijoita ovat mm. kuntalaiset, asukkaat ja yhteisöt, yritykset, seurat ja järjestöt, eri palveluiden tuottajat sekä kunta palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.

Pellon Kuntastrategiaan 2015-2020 pääset tutustumaan täältä.

pello_visio_kansikuva_pp_260615

 

Kehittämisohjelmat

Kuntastrategia on kaikkea päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä ohjaava kunnan johtamisen kattostrategia. Se ohjaa myös vuosittaista talousarvion valmistelua. Pellon kunnan eri prosessit ja yksiköt johtavat omat tavoitteensa kuntastrategiasta ja strategiaa konkretisoivista ohjelmista.

Kuntastrategian toimenpideohjelmia ovat:

Tilinpäätös 2019

Tilintarkastuskertomus 2019

Arviointikertomus 2019

Henkilöstökertomus 2019

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2022

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2019-2023

Pellon kunnan päihdehaittojen ehkäisyn toimintaohjelma ja savuton kunta -toimintamalli

Työsuojelun toimintaohjelma 2018 – 2021

Etätyöohje ja sopimus etätyöstä 4.11.2019

Pellon kunnan hallintosääntö voimaan 1.8.2019

Tilinpäätös 2018

Tilintarkastuskertomus 2018

Arviointikertomus 2018

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Tilinpäätös 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Arviointikertomus 2017

Henkilöstökertomus 2017

Hyvinvointikertomus 2013 – 2016

Tilinpäätös 2016

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017– 2019

Tarkastussääntö

Tasa-arvosuunnitelma

Valtuuston työjärjestys

Pellon kunnan elinkeino-ohjelma 2015-2018

Liikuntaohjelma 2013 – 2017

Päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma 2011-2018

Suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Pellon kunnan ikääntyvän väestön palvelut -ohjelma 2015 – 2020

Vammaispoliittinen ohjelma 2012 – 2018

Kotouttamisohjelma

Henkilöstökertomus 2014

Hyvinvointikertomus

Pellon kunnan konserniohje (konserniohje)

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 – 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma

Tilinpäätös 2015

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015

Tilintarkastuskertomus 2015

Tilinpäätös 2014

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014

Tilintarkastuskertomus 2014