Viranhaltijapäätökset

Tietosuoja syistä henkilötietoja sisältävät viranhaltijapäätökset poistetaan valitusajan päätyttyä.

Kunnanjohtaja

Lainapäätös (1/2019, 7.1.2019)
Ilmoitus koulukuljetussopimuksen (1.16) option hyödyntämisestä (5/2019, 30.1.2019)
Lainapäätös (6/2019, 21.1.2019)
Päätös Kuntaliiton USO-hankkeeseen osallistumisesta, USO-sopimus (7/2019, 5.2.2019)
Päätös aiesopimuksen tekemisestä, Aiesopimus (8/2019, 5.2.2019)
Henkilöstökoordinaattorin viransijaisen palkkaaminen (9/2019, 11.2.2019)
Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta (10/2019, 3.12.2018)
Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta (11/2019, 6.2.2019)
Lainapäätös (12/2019, 31.1.2019)
Tehtäväkohtainen palkka (15/2019, 25.2.2019)
Etsivä nuorisotyöntekijä-koulukuraattorin valinta (1.4.2019, 16/2019)
Lainapäätös (17/2019, 9.4.2019)
Lainapäätös (18/2019, 9.4.2019)
Päätös etätyöstä (1/2020, 18.3.2020)
Lainapäätös (2/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (3/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (4/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (5/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (6/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (7/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (8/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (9/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (10/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (11/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (12/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (13/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (14/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (15/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (16/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (17/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (18/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (19/2020, 15.5.2020)
Toimeksianto lakiasioiden asiantuntijapalvelusta (20/2020, 15.5.2020)
Lainapäätös (23/2020, 20.5.2020)
Lainapäätös (24/2020, 20.5.2020)
Pellon kunnan edustajan nimeäminen Monetra Oy:n neuvottelukuntaan (25/2020, 20.5.2020)
Toiminta-avustuksen myöntäminen Pellon Eläkeläiset ry:lle (26/2020, 20.5.2020)
Lainapäätös (27/2020, 1.6.2020)
Päätös (28/2020, 9.6.2020)
Päätös (29/2020, 15.6.2020)
Lainapäätös (30/2020, 28.7.2020)
Lainapäätös (31/2020, 29.7.2020)
Lainapäätös (32/2020, 29.7.2020)
Päätös virkavapaudesta (33/2020, 3.8.2020)
Työntekijän sisäinen siirto (35/2020, 1.7.2020)
Monitoimitalon AV-varustuksen hankkiminen leasingrahoituksella (37/2020, 16.9.2020)

Hyvinvointijohtaja

Tukiperhe- ja sijaishoitopalkkio sekä kulukorvaus 2019 (1/2019, 9.1.2019)
Vuodeosaston vastaavan sairaanhoitajan nimeäminen (8/2019, 6.2.2019)
Terveydenhoitajan sijaisen valinta (kouluterveydenhoitaja) (10/2019, 13.2.2019)
Sairaanhoitajan toimi (18/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajien valinta (19/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajien valinta (20/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajien valinta (21/2019, 2.4.2019)
Lähihoitajan valinta (22/2019, 2.4.2019)
Määräaikaisen aktivointikoordinaattorin valinta (25/2019, 16.4.2019)
Luokanopettajan vakituisen viran täyttäminen (33/2019, 21.5.2019)
Luokanopettajan määräaikaisen viran täyttäminen (34/2019, 21.5.2019)
Matemaattisten aineiden määräaikainen tuntiopettajan virka (35/2019, 11.6.2019)
Reaaliaineiden määräaikainen tuntiopettajan virka (36/2019, 11.6.2019)
Oppilaan ohjaajan virka (37/2019, 11.6.2019)
Englannin määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (38/2019, 11.6.2019)
Ruotsin ja saksan määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (39/2019, 11.6.2019)
Varhaiskasvatuksen opettaja (44/2019, 19.6.2019)
Lähihoitajien valinta (45/2019, 19.6.2019)
Kielaan evakuointiin liittyvien kustannuserojen tasaaminen (46/2019, 24.6.2019)
Lähihoitajan valinta (51/2019, 7.8.2019)
Lähihoitajan oppisopimuskoulutus (52/2019, 7.8.2019)
Sairaanhoitajan valinta (53/2019, 22.8.2019)
Määräaikaisen sairaanhoitajan valinta (54/2019, 22.8.2019)
Vastaavan sairaanhoitajan valinta / vastaanottopalvelut (74/2019, 7.11.2019)
Laitosapulaisen valinta (76/2019, 11.12.2019)
Kotitien lähihoitajan valinta (77/2019, 11.12.2019)
Lähihoitaja valinnat (84/2019, 13.12.2019)
Terveyskeskuslääkärin virka / valinta (86/2019, 13.12.2019)
Tukiperhe- ja sijaishoitopalkkio sekä kulukorvaus 2020 (87/2019, 16.12.2019)
Omaishoidontuen hoitopalkkiot 2020 (88/2019, 16.12.2019)
Lähihoitajan valinta (10/2020, 20.3.2020)
Sairaanhoitaja valinnat (11/2020, 20.3.2020)
Psykologin valinta (32/2020, 10.7.2020)

Sivistysjohtaja

Ruotsin ja saksan määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (1/2019, 22.8.2019)
Englannin määräaikainen tuntiopettaja (2/2019, 22.8.2019)
Varhaiskasvatuksen opettaja / lastentarhanopettaja (3/2019, 30.8.2019)
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavan sijaisuus (8/2020, 17.4.2020)
Erityisluokanopettajan määräaikainen virka ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021 (12/2020, 30.4.2020)
Erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2020 – 31.3.2021 (13/2020, 30.4.2020)
Luokanopettajan virkavalinta (14/2020, 6.5.2020)
Opinto-ohjaajan virkavalinta (15/2020, 6.5.2020)
Opinto-ohjaajan virkavalinta (16/2020, 26.5.2020)
Liikunnanohjaajan määräaikainen tehtävä (23/2020, 22.6.2020)
Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä (24/2020, 23.6.2020)

Elinvoimajohtaja

Pellon kunnan autojen hankinta leasing-mallilla (19/2020, 14.7.2020)
Luokanopettajan viransijaisuus (20/2020, 17.7.2020)
Alihankkijan käyttö koulukuljetusreitillä 4 (24/2020, 9.8.2020)
Alihankkijan käyttö koulukuljetusreiteillä 7, 9, 10 ja 11 (25/2020, 30.8.2020)