Pellon kunta tiedottaa: Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

JULKAISTU 16.3.2020

Pellon kunnan poikkeusolojen varautumisjohtoryhmä on kokoontunut ma 16.3.2020 ja tehnyt päätöksiä Pellon kunnan osalta valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Päätetyt toimenpiteet astuvat voimaan 18.3.2020 ja ovat voimassa 13.4.2020 asti. Tällä on seuraavat vaikutukset meidän pellolaisten arkeen:

Varhaiskasvatus (päivähoito)
Pidetään toiminnassa. Lasten jäämistä kotiin suositellaan matalalla kynnyksellä, jos perheessä on kenelläkään flunssan oireita. Suositellaan myös lapsen jäämistä kotiin toistaiseksi, jos jompikumpi huoltajista on kotona.

Esiopetus, 1-3 luokat ja erityisen tuen oppilaat
Opetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Opetus järjestetään myös erityisen tuen oppilaille, jos vanhemmilla tai huoltajilla ei ole mahdollisuutta järjestää lasten hoitoa kotona.

Perusopetus 4-9 luokat sekä lukio
Koulu ja lukio pidetään suljettuna 18.3.-13.4.2020. Opettajat ohjeistavat kotona tapahtuvasta opiskelusta. Ylioppilaskokeet järjestetään tiivistetysti 23.3. mennessä.

Kansalaisopisto, kirjasto, elokuvat, keilahalli
Kirjasto, kirjastoauto, elokuvat, keilahalli ja nuorisotilat pidetään suljettuna. Meän Opiston opetus on keskeytetty tältä keväältä.

Kokoontumiset
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja vältetään tarpeetonta oleskelua yleisillä paikolla. Järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan ja samaa suositellaan myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille ja uskonnollisille yhteisöille.

Vierailut vanhusten luona ja hoitolaitoksissa
Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ovat kiellettyjä, samoin kuin hoitolaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä.

Ikäihmisten suojaaminen
Yli 70-vuotiaat pysyttelevät erillään kontaktista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Etätyö
Etätyötä suositellaan tehtäväksi aina kun se on mahdollista.

Kiireettömät palvelut
Kotiin annettavat ja muut kiireettömät lakisääteiset palvelut toteutuvat pidennetyllä aikataululla, mikä mahdollistaa sote-palveluiden kapasiteetin lisäämisen. Henkilöstöä voidaan ohjata eri tehtäviin ja lakisääteisistä määräajoista sekä työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä voidaan poiketa.

Matkustaminen ulkomaille
Matkustaminen ulkomaille on kiellettyä, välitöntä kotimaahan paluuta suositellaan suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville henkilöille. Maahanpaluuta seuraa kahden viikon karanteenia vastaavat olosuhteet. Työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi pohjois- ja länsirajan yli sallitaan. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Eero Ylitalo, 040 631 7001, eero.ylitalo@pello.fi
Vastaava lääkäri Tapani Risku, tapani.risku@pello.fi