Käytännön ohjeita ylioppilaskirjoituksiin Pellossa
-

Ohjeita ylioppilaskirjoituksiin 

 

 1. Kokeet järjestetään pääsääntöisesti hirsipuolen liikuntasalissa. 
 2. Saliin saavutaan 8.30 opettajan ohjeiden mukaisesti.
 3. Koe alkaa 9.00 ja päättyy 15.00. Jos kokeen aloitus myöhästyy, koe kestää tasan kuusi tuntia aloitusajasta laskettuna. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00.
 4. Kokeeseen ei päästetä myöhästyneitä. Heidän kohtalonsa ratkaisee YTL. Jos jostain syystä myöhästyminen tapahtuu, ota heti yhteys koulutoimistoon.
 5. Ota mukaan tietokone (akku täyteen ladattuna), laturi, hiiri ja kuulokkeet. Jos tietokoneessasi ei ole ethernetkaapelin liitäntää, ota lisälaite mukaan.
 6. Ota mukaan kunnolliset eväät, ettei väsymys yllätä. Koetilan ulkopuolella on lautasia ja mukeja eväitä ym. varten. Laita eväät ja kirjoitusvälineet valmiiksi, jotta itse sisäänhuuto menisi joustavasti. Eväissä ei saa olla tekstejä (teippaa yli tarvittaessa) eikä paperikääreitä.
 7. Pue päällesi vaatteet, joissa ei ole tekstejä.
 8. Kokeeseen ei saa viedä kännykkää eikä muita elektroniikkalaitteita, paitsi kannettava tietokone. Mitään paperitavaraa ei saa viedä saliin. Nenäliinat annetaan koulun puolesta. Vessassa on terveyssiteitä koulun puolesta.
 9. Lääkkeet annetaan valvovalle opettajalle ennen kokeen alkua . Kokelas ei saa itse viedä lääkkeitä koetilaan. Lääkkeissä pitää olla kokelaan nimi. Reseptilääkkeissä pitää olla apteekin tarra. Ellei tarraa ole, kokelas näyttää reseptin opettajille. Tavallisia särkylääkkeitä on koulun puolesta. Niitä saa pyydettäessä ykkösvalvojalta.
 10. SAIRASTUMINEN : Käy heti lääkärillä ja pyydä lääkärintodistus, joka voi olla useammalle päivälle sairaudesta riippuen. Taudin pitkittyessä hanki uusi todistus. Tärkeää : sairauden tarkka kuvaus, milloin alkanut, päivämäärät (koepäivä/koepäivät on sisällyttävä sairauslomaan). Ilmoita koululle mahdollisimman nopeasti, erityisesti jos pitää järjestää esim. oma työskentelytila, koska koulun pitää anoa YTL:ltä lupa erityisjärjestelyihin kirjallisesti. KOE ON TEHTÄVÄ SAIRAANAKIN!
 11. Koetilassa ei saa puhua! Jos tulee tarve käydä vessassa tai on muuta asiaa, nosta kätesi ylös ja odota, että valvoja tulee luoksesi. Omalta paikalta saa poistua kokeen aikana vain valvojan saattamana. Myös WC:ssä käydään valvojan saattamana. Omalta paikalta poistuttaessa tietokoneen näytönsäästäjä laitetaan päälle (ruutu pimeäksi) klikkaamalla lukon kuvaa ruudun yläreunassa.
 12. Koetehtävistä ei saa kysyä valvojalta! 
 13. Suttupaperit pitää palauttaa kokeen loputtua ehyinä asianmukaisin merkinnöin. Käynnistystikut palautetaan valvojalle.
 14. Käynnistintikku palautetaan valvojalle kokeesta poistuttaessa.

Ohjeita eri kokeisiin

Äidinkieli: Äidinkielen koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Lukutaidon kokeen arvioinnissa painottuvat luetun ymmärtäminen sekä tekstien analyysi- ja tulkintataidot ja kirjoitustaidon kokeessa kirjallisen ilmaisun ja tekstin rakentamisen taidot. Molemmissa kokeissa aineistoilla on vahva asema, joten lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät niissä toisiinsa. 
Kokeet järjestetään eri koepäivinä. Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että kokelaalla on suoritus kokeen molemmista, eri päivinä suoritettavista osista. Jos kokelas jättää saapumatta jompaankumpaan äidinkielen kokeen koetilaisuuteen tai ei jätä molemmissa koetilaisuuksissa koesuoritusta arvosteltavaksi, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi eikä kompensaatio ole mahdollinen.

Kielet: Koe sisältää kaikki tehtäväosiot. Tehtävän suorittamiseen tarvittava ohjeistus annetaan tehtävän yhteydessä. Vastauksen merkkimäärää ei saa ylittää. Vastauksia saa luonnostella paperille. 

Matematiikka: Matematiikan koe on kaksiosainen. Kokeen alkuosassa ei voi käyttää symbolista laskentaa sisältäviä ohjelmia. Jälkimmäisessä osassa symbolinen laskenta on sallittua, mutta suoritus on perusteltava. Käytössä ainoastaan digitaalinen taulukkokirja.

Reaaliaineet:  Yhdellä tutkintokerralla on mahdollista suorittaa koe kahdessa oppiaineessa (kokeet eri päivinä).
Vastauksien lukumäärä vaihtelee eri oppiaineissa.
7 vastausta : biologia, fysiikka, kemia
5 vastausta: muut oppiaineet