-

Poissaololupa

Etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin on aina anottava lupa. 
Lupaa anotaan seuraavasti: oppitunti ao. opettajalta, 1-2 päivää ryhmänohjaajalta, yli 2 päivää rehtorilta.

Poissaoloanomus ryhmänohjaajalle tai rehtorille tehdään wilma-viestillä. Alle 18-vuotiaan anomuksen tekee  huoltaja. Lupa-anomus voidaan evätä, jos opiskelijalle on kertynyt runsaasti poissaoloja tai hän on saman lukuvuoden aikana saanut vapaata samasta syystä. Suosituksena on, että lomamatkat ja ostosreissut tehdään koulun loma-aikoina ja vapaapäivinä. Samoin kampaamoajat, ajotunnit yms. tulisi järjestää vapaatunneille. Opiskelija ottaa itse tehtävät selville.

Poissaolojen seuranta

1) Oppitunneilta poissaolo

Mikäli opiskelijalla on joltakin opintojaksolta ei-välttämättömiä poissaoloja 4 tuntia tai enemmän, opintojakson suorittaminen keskeytyy. Tällöin  opiskelija ei saa osallistua opintojaksokokeeseen eikä uusintakokeeseen. Tässä tapauksessa opiskelija neuvottelee opintojakson suorittamisesta opettajan kanssa.

Seuraavat poissaolot luetaan välttämättömiksi:

 • sairaudet ja sairauden hoitoon liittyvät poissaolot (mm. LKS, hammaslääkäri)
 • KLL:n urheilukisat ja mestaruustason urheilukilpailut
 • oppilaskunnan hallituksen kokoukset
 • B-ajokortin suorittamiseen kuuluvat kaupunkiajo, teoria- ja ajokoe sekä riskientunnistamiskoulutus
 • pääsykokeet
 • rehtorin myöntämä yli kahden päivän vapaa (erillisen päätöksen mukaan)

Seuraavia poissaoloja ei lueta välttämättömiksi:

 • ajotunnit (max 1 t / opintojakso)
 • ryhmänohjaajan myöntämä vapaa
 • opettajan myöntämä vapaa omalta oppitunniltaan
 • muut poissaolot

Ryhmänohjaaja puuttuu liiallisiin poissaoloihin varhaisessa vaiheessa. Tarvittaessa pidetään opiskelijahuoltopalaveri, jossa opiskelijan lisäksi ovat läsnä ainakin ryhmänohjaaja, opo ja rehtori. Sen jälkeen toimitaan tilanteen mukaan.

2) Poissaolojen selvittäminen

Poissaolot selvitetään Wilmassa. Jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja, hän ei saa osallistua opintojaksokokeeseen.

3) Poissaoloselvitys

a) sairauspoissaolot:

huoltaja / kouluterveydenhoitaja / lääkäri / muu terveydenhuollon henkilö

b) muut poissaolot:

alle 18-vuotias: huoltaja, 18 v. täyttänyt: itse

4) Kokeesta poissaolo

a) sairauspoissaolot:

 • Opiskelijan tulee ilmoittaa sairastumisesta opettajalle tai kansliaan mieluiten edellisenä päivänä, viimeistään koepäivän aamuna.
 • Opiskelijan on pyydettävä sairaustodistus kouluterveydenhoitajalta tai lääkäriltä (myös alle 18-vuotiaan opiskelijan). Hänen pitää näyttää tämä todistus opettajalle mahdollisimman pian. Näin toimiessaan hänellä säilyy oikeus osallistua tarvittaessa myös hylätyn kokeen uusintakokeeseen.

b) muut poissaolot:

 • Opiskelija saa osallistua kokeeseen vain yhden kerran. Hänelle ei siis jää uusintakoemahdollisuutta.