Opiskeluhuolto ja ohjaus
-

Kuka auttaa?

Rehtorin, luokanvalvojan ja muiden opettajien puoleen voi kääntyä kaikissa opiskeluun liittyvissä pulmissa ja muissakin oppilasta askarruttavissa kysymyksissä. 

Opinto-ohjaaja Tuija Huusko neuvoo kaikissa opiskeluun ja jatko-opintosuunnitelmiin liittyvissä ratkaisuissa. Opinto-ohjaajan tavoittaa kouluaikana numerosta 040 713 2755 ja Wilma-viestillä.

Kouluterveydenhoitaja Tiina Paakki on tavattavissa kouluterveydenhoitajan tiloissa. Hänet tavoittaa numerosta 040 733 5919 ja Wilma-viestillä. Jos kouluterveydenhoitaja ei ole tavattavissa, on käännyttävä neuvolan puoleen.

Koulukuraattori Tarja Jalava auttaa erilaisissa pulmatilanteissa. Kuraattorin puhelinnumero 040 574 0164. Hänet tavoittaa myös Wilma-viestillä

Koulupsykologi Tiina Marjamäki auttaa nuorten kasvamiseen ja kehittymiseen liittyvissä ongelmissa ja muissakin tilanteissa, jotka vaivaavat mieltä. Koulupsykologin tavoittaa Wilma-viestillä tai numerosta 040 584 8131.


Opiskelijan ohjaus


Opiskelija laatii lukion aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS):

  1. opiskelusuunnitelma (ro, opo)
  2. ylioppilastutkintosuunnitelma (apulaisrehtori, opo)
  3. jatko-opinto-  ja urasuunnitelma (opo)

Henkilökohtaista ohjausta antavat kaikki opettajat: ryhmänohjaaja ja opo yleisissä opiskeluun liittyvissä, aineenopettajat ainekohtaisissa  asioissa. Päävastuu on opinto-ohjaajalla, joka koordinoi toimintaa.

Opettajat antavat tarvittaessa tukiopetusta. Uusille lukiolaisille tehdään lukitestaus. Lukiossa on mahdollisuus saada myös erityisopetusta.