Meän kylien Pello -kyläneuvosto

21/11/2019 (18:00 - 20:00)
Konttajärven Nuorisoseura ry:n talo


Kyläneuvosto kokoontuu vuorotellen eri kylillä, nyt on vuorossa Konttajärvi. Kyläneuvosto perustettiin keväällä 2019 Turtolassa ja sen jälkeen kokoonnuttiin kesäkuussa Juoksengissa ja syyskuussa Lankojärvellä. Kyläneuvoston tarkoitus on toimia matalan kynnyksen linkkinä ja ”viestinviejänä” kunnan ja kylien välillä. Tähän on nyt oiva mahdollisuus, koska kunnanjohtaja osallistuu pidettäviin kokouksiin. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita, mutta toiveissa olisi, että kukin Pellon kylistä nimeäisi kaksi varsinaista ja yhden varajäsenen virallisiksi edustajikseen. Kaikista kylistä ei ole vielä saatu edustusta kyläneuvostoon, joten toiveena olisi, että nyt Konttajärven tilaisuuteen saataisiin osallistujia kyläneuvostoon vielä puutuvista kylistä.

Tervetuloa :)

Viestiä voi lähettää s-postiin: anne.s.kuitunen@outlook.com


Karttaa ei ole saatavissa